Projekta aktualitāte
Projekts

Starp Dienvidkurzemes novada pašvaldību un SIA “Būvfirma Vītols” 2022. gada 28. jūlijā noslēgts būvdarbu līgums “Būvdarbi ēkai Lielā ielā 54, Grobiņā energoefektivitātes uzlabošanai” par kopējo līguma summu 1 636 073.77 eiro. Būvdarbu izpildes termiņš līdz 2023. gada 27. jūlijam. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Juris Vītols.

Būvuzraudzības pakalpojumus nodrošina SIA “BaltLine Globe,” noslēgtā līguma “Būvuzraudzības pakalpojums būvdarbiem Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai Lielā ielā 54, Grobiņā” ietvarā, par kopējo līguma summu 34 848 eiro. Atbildīgais būvuzraugs Gints Ernstsons.

Būvdarbi veicami, saskaņā ar SIA “A PROJEKTS” arhitektes Agita Lieģes izstrādāto būvprojektu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai Lielā ielā 54, Grobiņā un izdoto būvatļauju.

Pašvaldība iesniegusi investīciju projektu valsts aizdevuma saņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, projekta īstenošanai pieteikts aizņēmums Valsts kasē par kopējo summu 1 000 000 eiro, pārējie izdevumi  673 584 eiro apmērā tiks segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, projekta īstenošanai plānotās izmaksas 1 673 584 eiro.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas, kuras iepriekš bija izvietotas šajā ēkā pārceltas uz citām telpām, būvobjekts nodots būvuzņēmēja rīcībā būvdarbu veikšanai.

Būvdarbu laikā paredzēts veikt vēsturiskās ēkas fasāžu atjaunošanu, jumta, logu un durvju nomaiņu, jaunas ēkas piebūves izbūvi, iekšējos apdares darbus, iekšējo un ārējo tīklu pārbūvi un izbūvi, teritorijas labiekārtojumu. Šobrīd telpas ir ar zemu energoefektivitāti un nav nodrošināta vides pieejamība. Atjaunotajās telpās plānots izvietot daļu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācijas un citas struktūrvienības. Būtiski ēku izveidot iedzīvotājiem pieejamu, nodrošinot piekļuvi gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Šogad vēsturiskajam M.P.Berči radītajam namam aprit 140 gadi, nams celts 1882. gadā.

Informāciju sagatavoja: 

Attīstības un uzņēmējdarbības daļa