Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  08.03.2023.
  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Projekts “Autoceļa Rucava-Pape pārbūve” īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, kur finanšu piesaistīšanu organizē biedrības “Liepājas rajona partnerība”…
  28.09.2022.
  2022.gada 28.septembrī Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par EJZF projekta „Veikt ceļa “Zivju kūpinātava – mols” asfaltēšanu un autostāvvietas pārbūvi…
  15.08.2022.
  Dienvidkurzemes izglītības iestādes projekta galvenās aktivitātes: komunikācijas izveide piecās izglītības iestāžu pašpārvaldēs un izglītojamo starpā, organizējot dažādas aktivitātes pašpārvaldes telpās un ārpus izglītības iestādēm. Kopējais…
  08.06.2022.
    Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. Kopējās projekta izmaksas: 981 750 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 834 490 EUR. Projekta īstenošanas…
  01.05.2022.
     Valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" nacionālas nozīmes projekts Nr. 6-1/22/48 "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana". Projekta vadošais partneris un iesniedzējs – Latvijas…
  24.03.2022.
  Projekta mērķis: palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions. Projekta vadītāja…
  17.06.2021.
  Projekta galvenais mērķis ir iegādāties un aprīkot Jūrmalciema "Tīklu māju" ar apskaņošanas sistēmu jeb audioiekārtu, saliekamajiem galdiem, sadzīves tehniku un datortehniku, lai šī ēka kļūtu par pilnvērtīgu un multifunkcionālu zvejniecības kultūras…
  07.06.2021.
  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) atbalstu Biedrības “Liepājas rajona partnerība” 8.kārtas atklātā projektu konkursa Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās…
  03.06.2021.
  Projekta galvenais mērķis: ceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra” un tā piegulošā stāvlaukuma pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi piekrastes objektiem Bernātu ciemā. Kopējās projekta izmaksas: 355 972,78 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas…
  07.05.2021.
  Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu…