Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  28.07.2023.
   2023.gada 20.jūnijā Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra par projektu konkursa "Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai" 3.uzsaukuma rezultātiem, kurā tika paziņots…
  27.07.2023.
    2022. gada 6. oktobrī Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par EJZF projekta "Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības uzlabošana Ziemupē, Vērgales…
  11.07.2023.
  Projekta ietvaros paredzēts ceļa "Bārtas autoceļš - Limbiķi - Ālande" posma atjaunošana ar asfaltbetona segumu, no Valsts reģionālā autoceļa Grobiņa-Bārta-Rucava (P113) aptuveni 700m garā posmā līdz ceļa krustojumam, paredzot 2 (divu) joslu brauktuvi…
  08.06.2023.
  2023.gada 26.maijā  Dienvidkurzemes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  par Eiropas atveseļošanās fonda projekta 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/011 "Bezizmešu transporta līdzekļu iegāde Dienvidkurzemes novada…
  01.04.2023.
  Grobiņas Mūzikas un mākslas skola dibināta 2012.gadā kā profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura pašlaik nodrošina 9 profesionālo ievirzes izglītības programmu realizāciju atbilstoši izglītības programmās izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem…
  08.03.2023.
  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Projekts “Autoceļa Rucava-Pape pārbūve” īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, kur finanšu piesaistīšanu organizē biedrības “Liepājas rajona partnerība”…
  01.03.2023.
    Kazdangas muzejs ir viens no Kazdangas pagasta kultūras dzīves veidotājiem un Kazdangas identitātes saglabātājiem. 2015.gadā Kazdangas muižas kompleksa teritorijā notika Latvijas Universitātes Vēstures institūta organizēti arheoloģiskie…
  05.12.2022.
  Zemkopības ministrijas administrētā valsts budžeta Zivju fonda padome 2022.gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu atbalstīt Dienvidkurzemes novada pašvaldības iesniegto projekta “Aprīkojuma iegāde zivju aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dienvidkurzemes…
  02.11.2022.
  2022. gada 31. maijā stājās spēkā Ministru kabineta rīkojums Nr.403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”, ar kuru  tika  atbalstīts Dienvidkurzemes novada pašvaldības iesniegtais…
  30.09.2022.
  2022. gada 22. septembrī pašvaldībā saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par vērtēšanas pabeigšanu un EJZF finansējuma piešķiršanu 108 455,40 EUR apmērā projekta “Transporta nobrauktuves izveide Jūrmalciemā, Dienvidkurzemes novadā…