Dienvidkurzemes novada  pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas rūpējas par pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Iedzīvotāji ievēl savu pārstāvniecību – Dienvidkurzemes novada domi. Tajā ir 19 deputāti.

Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs ir Aivars Priedols, viņam ir trīs vietnieki: Aivars Galeckis, Andris Jankovskis un Raivis Kalējs. 

Deputāti lēmumus pieņem sēdēs.

Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī.

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.

Pašvaldība nodrošina:

 • komunālos pakalpojumus;
 • teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • izglītību;
 • kultūru;
 • veselības aprūpes pieejamību;
 • sociālo palīdzību;
 • sekmē saimniecisko darbību;
 • organizē sabiedrisko transportu.

Par Dienvidkurzemes novada  pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var uzzināt:

 • zvanot uz tālruņiem – 634 90458; 29447641;
 • rakstot uz e-pasta adresi: pasts@dkn.lv;
 • ierodoties kādā no Klientu apkalpošanas centriem: Grobiņā, Lielā ielā 76, kā arī pilsētu un pagastu pārvaldēs;
 • rakstot uz Dienvidkurzemes novada  pašvaldības sociālo tīklu kontu Facebook.

Darba laiki pilsētu un pagastu pārvaldēs:

 • Pirmdien – 8.30  - 17.00 
 • Otrdien – 8.30  – 19.00
 • Trešdien – 8.30 – 17.00 
 • Ceturtdien – 8.30 – 17.00
 • Piektdien – 8.30 – 14.00

Darba laiks Dienvidkurzemes pilsētu un pagastu pārvalžu kasēs

Grobiņa, Priekule, Aizpute:

 • Pirmdien – 8.30 – 12.00
 • Otrdien – 13.00 – 18.00
 • Trešdien – 8.30 – 12.00
 • Ceturtdien – 8.30 – 12.00
 • Piektdien – 10.00 – 12.00

Pāvilosta, Lieģi (Tadaiķu pagasts), Vaiņode, Nīca:

 • Pirmdien – 8.30 – 12.00
 • Otrdien – 13.00 – 18.00
 • Trešdien – 8.30 – 12.00

Rucava:

 • Otrdien – 13.00 – 18.00
 • Ceturtdien – 8.30 – 12.00

Dunikas pagasts:

 • Pirmdien – 8.30 – 12.00
 • Trešdien – 8.30 – 12.00
 • Piektdien – 8.30 – 12.00