2021. gada decembrī tika izveidota jauna ārstniecības iestāde, kuras pārraudzībā darbojas Dienvidkurzemes novadā iekļauto pašvaldību ārstniecības iestādes- veselības centri, ambulances un feldšerpunkti. 

 

Dienvidkurzemes novada ģimenes ārstu prakšu kontakti pieejami: