Reģistrēt jaundzimušā bērna dzimšanu, laulību, miršanu, kā arī saņemt atkārtotu apliecību var jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

PAKALPOJUMUS SNIEDZAM PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA.

Darba laiks:

  • Pirmdiena: 9.00 - 13.00
  • Otrdiena: 15.00 - 19.00
  • Trešdiena: 9.00  - 13.00
  • Ceturtdiena: 13.00 - 17.00
  • Piektdiena: laulību reģistrācijas
  • Sestdiena: laulību reģistrācijas

Vineta Eglīte

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece - Lielā iela 76, Grobiņa
vineta.eglite [at] dzimts.dkn.lv
prombūtnē no 20.02.-22.02.2024., aizvietos Līga Pelnēna, tālr.: +371 26423443, e-pasts: dzimtsaraksts@dkn.lv

Kristīne Ungere

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece - Atmodas iela 22, Aizpute
kristine.ungere [at] dzimts.dkn.lv

Sandra Vītola

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece - "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag.
sandra.vitola [at] dzimts.dkn.lv
prombūtnē no 19.02.-23.02.2024., apmeklētāji Rucavā un Nīcā netiks pieņemti, pēc pakalpojuma, lūdzu, vērsties tuvākajās nodaļās (ar iepriekšējo pierakstu)

Ināra Kaire

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece - Saules iela 1, Priekule
inara.kaire [at] dzimts.dkn.lv

Līga Pelnēna

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
dzimtsaraksts [at] dkn.lv