Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 384 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Dižcukuri”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6478 010 0384, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000672596, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0383 0,5004 ha kopplatībā (0,0720 ha lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,2567 ha zem ēkām, 0,0945 ha zem ūdens, 0,0772 ha zem ceļiem). Uz zemes gabala atrodas šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0173 002.

  Īpašuma sākuma cena 2500 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 250 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 17. aprīlī plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 11. aprīlim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Lauku Sargi”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6478 009 0168, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000803896, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 009 0023 4,83 ha kopplatībā (4,61 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,11 ha zem ūdens, 0,01 ha zem ceļiem, 0,1 ha citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 33 100 EUR, izsoles solis 3000 EUR, drošības nauda 3310 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 17. aprīlī plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 11. aprīlim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, daļā ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0152 3,49 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  88 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 8 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2025. gada 30. septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 4. aprīlī plkst.11.30.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Tautas nams, Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Plēpju druvas”, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, daļā ar kadastra apzīmējumu 6468 005 0113 2,5 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  92 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 9 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no 2024. gada 1. septemrbim līdz 2026. gada 31. decembrim

  Izsoles datums - 2024. gada 4. aprīlī plkst.11.15

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. martam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Tautas nams, Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Bārtas zeme”, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6444 004 0173 daļā 9,00 ha platībā (sastāv no diviem zemes gabaliem 7,25 ha un 1,75 ha platībā) lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  144 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2024.

  Izsoles datums - 2024. gada 4. aprīlī plkst.11.00

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. martam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Tautas nams, Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Tiesneši”, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0133 daļā 5,2 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  140 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2024.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.12.40

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 18. martam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Tiesneši”, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0133 daļā 2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  114 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2024.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.12.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 18.martam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Tiesneši”, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0133 daļā 1,30 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  114 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2024.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.12.20

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024.gada 18.martam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Līkumi”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 005 0709 0,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  111 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.12.10

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024.gada 18.martam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Krūmiņi”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 004 0020 daļā 3,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  129 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.12.00

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 18. martam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Liepājas iela 6B, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 001 0104, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000725076, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0101 0,2671 ha kopplatībā (0,2313 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,0309 ha zeme zem ēkām un pagalmiem, 0,0049 ha zeme zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 3000 EUR, izsoles solis 300 EUR, drošības nauda 300 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 17. aprīlī plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 11. aprīlim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Baznīcas iela 26A, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 006 0086, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000780556, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0086 0,9661 ha kopplatībā. Uz zemes vienības atrodas 6 (sešas) pirmsreģistrētas apvidū esošas būves ar kadastra apzīmējumiem 6415 006 0086 001 (šķūnis), 6415 006 0086 002 (šķūnis), 6415 006 0086 003 (šķūnis), 6415 006 0086 004 (šķūnis), 6415 006 0086 005 (dārza māja), 6415 006 0086 006 (dārza māja).

  Īpašuma sākuma cena 5100 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 510 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 17. aprīlī plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 11. aprīlim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Smilškalni'', Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6448 002 0100, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Cīravas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000755716, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6448 002 0098 11,02 ha kopplatībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme 10,80 ha; zeme zem ūdens 0,12 ha; zeme zem ceļiem 0,10 ha). Zemes vienība nav apbūvēta.

  Īpašuma sākuma cena 69 600 EUR, izsoles solis 5000 EUR, drošības nauda 6960 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 17. aprīlī plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 11. aprīlim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Individuālās kūtiņas Vārvē'', Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6488 008 0090, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Tadaiķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000764216, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6488 008 0090 0,3 ha platībā (0,12 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,18 ha citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 900 EUR, izsoles solis 50 EUR, drošības nauda 90 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 17. aprīlī plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 11. aprīlim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Luknes''-1, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6452 900 0010, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr100000008873 1, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 69,0 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 6610/36580 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6452 017 0070 001; 6452 017 0070 002; 6452 017 0070 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6452 017 0070 0,66 ha platībā.

  Īpašuma sākuma cena 2900 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 290 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 4. aprīlī plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Tautas nams, Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Ziediņi'', Sikšņi, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6452 010 0125, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000458242, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6452 010 0125 0,209 ha kopplatībā un divām būvēm: bibliotēkas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6452 010 0125 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 6452 010 0125 002. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 0,11 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,099 ha zem ēkām un pagalmiem.

  Īpašuma sākuma cena 15 100 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 1510 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 4. aprīlī plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Tautas nams, Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Pie Violas 96'', Ječi, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6452 005 0999, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602586, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6452  005  0999 0,591 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 0,3910 ha meži, 0,2 ha citas zemes.

  Īpašuma sākuma cena 6600 EUR, izsoles solis 600 EUR, drošības nauda 660 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 4. aprīlī plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Tautas nams, Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Bārtas Skola'', Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6444 004 0171, reģistrēts Bārtas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000319295, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6444 004 0171, 1,55 ha platībā, 6444 004 0836, 2,57 ha platībā, 6444 004 0354, 0,7497 ha platībā un  četrām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6444 004 0171 001, 608 m² platībā (skolas ēka), 6444 004 0171 002, 2151,30 m² platībā (skolas ēkas jaunbūve), 6444 004 0171 003, 81,10 m² platībā (transformatora ēka), 6444 004 0837 001, 58,60 m² platībā (malkas šķūnis).

  Īpašuma sākuma cena 63 810 EUR, izsoles solis 6000 EUR, drošības nauda 6381 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 4. aprīlī plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Tautas nams, Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma ''Līcīši'', Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64980020263, trešo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980020263 0,21 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 64980020263001 149m² platībā.

  Īpašuma sākuma cena 2640 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 264 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 16. februāris plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 18. marts plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. martam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma ''Skudras'', Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6464 004 0201, otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0199, 4,67 ha platībā.

  Īpašuma sākuma cena 16 560 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1656 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 16. februāris plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 18. marts plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. martam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +37129246818.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta