Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 213 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Parka iela 4, Aizpute, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64050030181), otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050030175 2077m2 kopplatībā individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai, reģistrēts Aizputes zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000605359.

  Īpašuma sākuma cena 5280,00 EUR, drošības nauda 528,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

  Izsoles datums - 2023. gada 16. maijā plkst.12.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 11. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldes ēkā, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta