Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 417 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Liepājas iela 5-9, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6405 900 0939, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 6405 010 0192 001 009 45,3 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 453/3987 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 010 0192 001, 6405 010 0192 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 010 0192.

  Īpašuma sākuma cena 940 EUR, izsoles solis 90 EUR, drošības nauda 94 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Aizputes iela 6-6, Durbe, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6407 900 0088, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 37,9 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 379/1711 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6407 001 0097 001, 6407 001 0097 002, 6407 001 0097 004 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0097.

  Īpašuma sākuma cena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 120 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Aizputes iela 6-5, Durbe, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6407 900 0084, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 38,5 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 385/1711 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6407 001 0097 001, 6407 001 0097 002, 6407 001 0097 004 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0097.

  Īpašuma sākuma cena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 120 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 003 0196, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0195 1914 m2 kopplatībā (1914 m2 citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 2800 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 280 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ezernieki-1”, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6466 005 0174, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0174 1,30 ha kopplatībā (0,77 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 0,52 ha krūmāji; 0,01 ha zeme zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 5500 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 550 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Silmalas”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6494 001 0299, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6494 001 0175 5,79 ha kopplatībā (3,38 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 0,14 ha krūmāji, 1,93 ha purvi; 0,33 ha zeme zem ūdens; 0,01 ha zeme zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 18 300 EUR, izsoles solis 1500 EUR, drošības nauda 1830 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Aijas”, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6480 007 0095, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Aijas”, Otaņķu pagasts pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0095 0,4958 ha kopplatībā (0,4013 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,0672 ha krūmāji, 0,0105 zem ūdens, 0,0168 ha zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 2700 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 270 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Gravenieki”, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6498 003 0186, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0078 7,55 ha platībā, no kuriem 5,60 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,32 ha mežs, 0,52 ha krūmi un 0,11 ha zem ūdens.

  Īpašuma sākuma cena 36 400 EUR, izsoles solis 3500 EUR, drošības nauda 3640 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Lasīši”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 008 0281 0,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  117 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.12.10.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Lašstrauti”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 008 0577 1,0 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  117 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.12.00.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Laši”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 008 0034 0,60 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  105 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.50.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Vaivariņi”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 64480080100 0,80 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  117 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.40.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Vaivariņi”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 64480080057 0,40 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  98 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 9 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Stirnas”, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 005 0023, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000614863, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 005 0023 5,61 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 5,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,45 ha krūmāji, 0,06 ha zem ūdens.

  Īpašuma sākuma cena 17 360 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1736 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Mežlauki”, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6452 014 0041, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000607904, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6452 014 0038 un 6452 014 0039 13,63 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6452 014 0038 norādīta sekojoša eksplikācija: 7,82 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,58 ha meži, 1,78 ha krūmāji, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6452 014 0039– 0,45 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

  Īpašuma sākuma cena 41 400 EUR, izsoles solis 4000 EUR, drošības nauda 4140 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Brīvības iela 3A, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6405 003 0085, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000612047, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 003 0085 3309 m2 platībā. Zemes vienība nav apbūvēta. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 2310 m2 lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 999 m2 citas zemes.

  Īpašuma sākuma cena 3960 EUR, izsoles solis 300 EUR, drošības nauda 396 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Kadiķi zeme”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6478 022 0113, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000781397, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 022 0113 2,62 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 2,34 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,15 ha zem ūdens, 0,13 ha zem ceļiem.

  Īpašuma sākuma cena 12 000 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1200 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6486 004 0154, reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605618, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 004 0126 5,03 ha platībā. Zemes vienība nav apbūvēta. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 4,65 ha lauksaimniecības zeme, 0,29 ha zem ūdens un  0,09 ha zem ceļiem.

  Īpašuma sākuma cena 20 900 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2090 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6456 001 0362, reģistrēts Gaviezes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000532121, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6456 001 0361 16,46 ha platībā.

  Īpašuma sākuma cena 73 100 EUR, izsoles solis 5000 EUR, drošības nauda 7310 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienībā “Bunkas”, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0489 4,9035 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  133 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2027.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. aprīlī plkst.11.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 24. aprīlim plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta