Adrese: Krasta iela 8 (2. stāvs), Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV- 3430.

No 2022.gada Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policija sāka darbu pēc jauna modeļa.

  • Aizputes iecirknis un Grobiņas iecirknis strādā diennakts režīmā.
  • Nīcas iecirknis un Pāvilostas iecirknis strādā no plkst. 9.00-17.00 (no pirmdienas līdz piektdienai).

Aizputes un Pāvilostas iecirknis apkalpo: Aizputes pilsētu, Aizputes pagastu, Cīravas pagastu, Dunalkas pagastu, Embūtes pagastu, Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Lažas pagastu, Pāvilostas pilsētu, Priekules pagastu, Priekules pilsētu, Sakas pagastu, Vaiņodes pagastu, Vecpils pagastu, Vērgales pagastu.

Grobiņas un Nīcas iecirknis apkalpo: Grobiņas pilsētu, Grobiņas pagastu, Bārtas pagastu, Bunkas pagastu, Dunikas pagastu, Durbes pagastu, Durbes pilsētu, Gaviezes pagastu, Gramzdas pagastu, Kalētu pagastu, Medzes pagastu, Nīcas pagastu, Otaņķu pagastu, Rucavas pagastu, Tadaiķu pagastu, Virgas pagastu.

SAZIŅAI:

  • +371 26625333 – zvanot uz šo Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas tālruni, ziņa tiks nodota attiecīgajam iecirknim.

Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

  • likumpārkāpumu profilakse;
  • to pašvaldības apstiprināto noteikumu kontrole, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;
  • Valsts policijas un Valsts drošības dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
  • tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.