Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  25.03.2024.
  Projekta mērķis ir izveidot jaunu, ilgtspējīgu un starptautisk tūrisma piedāvājumu – pārrobežu putnu vērošanas tīklu Liepājas, Dienvidkurzemes un Klaipēdas reģionos, apvienojot 18 putnu vērošanas vietas. Tādējādi tiks pagarināta tūrisma sezona…
  06.12.2023.
  Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadarbībā ar citiem projektu partneriem no Latvijas un Igaunijas īsteno Interreg Estonia-Latvia sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam projektu “Zaļie dzelzceļi II”. Projekta vadošais partneris ir Latvijas zaļo…
  07.11.2023.
  Projekts “Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” tiek īstenots ar Eiropas savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu Biedrības “Liepājas rajona partnerība” organizētā atklātā konkursa 13.kārtā Zivsaimniecības…
  17.10.2023.
  Projekta PUMA mērķis ir izveidot un atjaunināt dažādu pilsētu mobilitātes stratēģijas, kas radītu priekšnoteikumus zaļas, videi draudzīgas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstībai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam. Finansējums …
  28.07.2023.
   2023.gada 20.jūnijā Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra par projektu konkursa "Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai" 3.uzsaukuma rezultātiem, kurā tika paziņots…
  27.07.2023.
    2022. gada 6. oktobrī Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par EJZF projekta "Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības uzlabošana Ziemupē, Vērgales…
  11.07.2023.
  Projekta ietvaros paredzēts ceļa "Bārtas autoceļš - Limbiķi - Ālande" posma atjaunošana ar asfaltbetona segumu, no Valsts reģionālā autoceļa Grobiņa-Bārta-Rucava (P113) aptuveni 700m garā posmā līdz ceļa krustojumam, paredzot 2 (divu) joslu brauktuvi…
  08.06.2023.
  2023.gada 26.maijā  Dienvidkurzemes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  par Eiropas atveseļošanās fonda projekta 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/011 "Bezizmešu transporta līdzekļu iegāde Dienvidkurzemes novada…
  01.04.2023.
  Grobiņas Mūzikas un mākslas skola dibināta 2012.gadā kā profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura pašlaik nodrošina 9 profesionālo ievirzes izglītības programmu realizāciju atbilstoši izglītības programmās izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem…
  01.03.2023.
    Kazdangas muzejs ir viens no Kazdangas pagasta kultūras dzīves veidotājiem un Kazdangas identitātes saglabātājiem. 2015.gadā Kazdangas muižas kompleksa teritorijā notika Latvijas Universitātes Vēstures institūta organizēti arheoloģiskie…