Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 40 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma ''Līcīši'', Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64980020263, trešo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980020263 0,21 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 64980020263001 149m² platībā.

  Īpašuma sākuma cena 2640 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 264 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 16. februāris plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 18. marts plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. martam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma ''Skudras'', Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6464 004 0201, otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0199, 4,67 ha platībā.

  Īpašuma sākuma cena 16 560 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1656 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 16. februāris plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 18. marts plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. martam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +37129246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Raiņa iela 46B, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6427 002 0287, trešo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6427 002 0307 0,3728 ha kopplatībā.

  Īpašuma sākuma cena 3120 EUR, izsoles solis 300 EUR, drošības nauda 312 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 16. februāris plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 18. marts plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. martam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +37129246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma ''Flokši'', Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6486 005 0007, otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 005 0137 7,64 ha kopplatībā.

  Īpašuma sākuma cena 24 000 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2400 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 16. februāris plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 18. marts plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. martam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +37129246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Kalnāji'', Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6488 009 0101, reģistrēts Tadaiķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000450162, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6488 009 0101 0,7 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 6488 009 0040 001. Kadastra informācijas sistēmā norādīta eksplikācija: 0,3 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,11 ha krūmāji, 0,23 ha zem ēkām un pagalmiem, 0,03 ha zem ūdens, 0,03 ha citas zemes.

  Īpašuma sākuma cena 3900 EUR, izsoles solis 300 EUR, drošības nauda 390 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 14. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Atmodas iela 6-10, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6405 900 0908, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.333 10, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 30 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 300/3825 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 010 0059 001, 6405 010 0059 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 010 0059.

  Īpašuma sākuma cena 5300 EUR, izsoles solis 300 EUR, drošības nauda 530 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 14. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 27, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6405 010 0110, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000731596, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 010 0110 1546 m2 platībā (1546 m2 citas zemes). Zemes lietošanas mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

  Īpašuma sākuma cena 2900 EUR, izsoles solis 290 EUR, drošības nauda 290 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 14. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Ķeri'', Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6448 004 0064, reģistrēts Cīravas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000744296, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6448 004 0064 11,25 ha kopplatībā (10,93 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,32 ha zeme zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 40 200 EUR, izsoles solis 4000 EUR, drošības nauda 4020 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 14. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Ganību gatve 5 - 23, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6468 900 0111, reģistrēts Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 216 23, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 88,8 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 837/16637 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0047 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0047, 7950 m2platībā.

  Īpašuma sākuma cena 4500 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 450 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 14. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Liepu gatve 6 – 4, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6468 900 0052, reģistrēts Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.226 4, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 75,3 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 753/5477 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 028 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 049.

  Īpašuma sākuma cena 2320 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 232 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 14. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Liepu gatve 6 – 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6468 900 0110, reģistrēts Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.226 1, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no nedzīvojamās telpas 194,8 m² platībā, pie nedzīvojamas telpas īpašuma piederošām 1948/5477 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 028 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 049.

  Īpašuma sākuma cena 8800 EUR, izsoles solis 800 EUR, drošības nauda 880 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 14. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Liepu gatve 2, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6468 003 0060, reģistrēts Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000141549, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0060 0,21 ha kopplatībā un nedzīvojamas ēkas (dienesta viesnīca) ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 013.

  Īpašuma sākuma cena 5280 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 528 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. martā plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 14. martam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldē, Atmodas ielā 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Zaķu iela 4, Durbe, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6407 001 0138, reģistrēts Durbes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000736337, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0138 2,1637 ha platībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 2,0089 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,0346 ha zem ūdens, 0,029 ha zem ceļiem un 0,0912 ha citas zemes.

  Īpašuma sākuma cena 11 400 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1140 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 5. martā plkst.12.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 29. februārim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ozolāji”, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6427 002 0378, reģistrēts Durbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000712057, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6427 002 0368  6,31 ha platībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 4,54 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,11 ha zem ūdens un 1,66 ha mežs.

  Īpašuma sākuma cena 49 000 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 4900 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 5. martā plkst.11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 29. februārim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Garnizons”, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6492 007 0159, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000751736, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0181 8,97 ha platībā, no kuriem 8,59 ha citas zemes, 0,29 ha zem ceļiem un 0,09 ha zem ēkām un pagalmiem.

  Īpašuma sākuma cena 17 900 EUR, izsoles solis 1500 EUR, drošības nauda 1790 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 5. martā plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 29. februārim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Lauku iela 4, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 002 0128, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000725177, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0126, 0,7096 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 0,5130 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0,1966 ha mežs.

  Īpašuma sākuma cena 4000 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 400 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 5. martā plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 29. februārim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Odiņi”, Ploce, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6496 006 0054, reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599451, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 006 0022, 7,65 ha platībā. Zemes vienība nav apbūvēta. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 6,09 ha lauksaimniecības zeme, 0,81 ha meži, 0,21 ha krūmāji, 0,46 ha zem ūdens un 0,08 ha citas zemes.

  Īpašuma sākuma cena 26 700 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2670 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 5. martā plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 29. februārim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Gulāņi'', Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6496 003 0295, reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000752577, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 003 0295, 2,24 ha platībā. Zemes vienība nav apbūvēta. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 1,82 ha lauksaimniecības zeme, 0,03 ha krūmāji un  0,39 ha zem ūdens.

  Īpašuma sākuma cena 8000 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 800 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 5. martā plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 29. februārim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Ozoli''-1, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6456 900 0132, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Gaviezes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.225 1, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 6456 001 0261 001 001, 41,1 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 411/3536 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6456 001 0261 001, 6456 001 0261 002, 6456 001 0261 003, 6456 001 0261 004 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6456 001 0261.

  Īpašuma sākuma cena 1000 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 100 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 5. martā plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 29. februārim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Liepkalni”-4, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64609000400, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 528 4, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 51,3 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 5140/60460 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6460 002 0057 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6460 002 0057.

  Īpašuma sākuma cena 1300 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 130 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 5. martā plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 29. februārim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta