Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 33 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Aizputes iela 6-6, Durbe, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6407 900 0088, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 37,9 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 379/1711 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6407 001 0097 001, 6407 001 0097 002, 6407 001 0097 004 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0097.

  Īpašuma sākuma cena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 120 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Aizputes iela 6-5, Durbe, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6407 900 0084, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 38,5 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 385/1711 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6407 001 0097 001, 6407 001 0097 002, 6407 001 0097 004 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0097.

  Īpašuma sākuma cena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 120 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 003 0196, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0195 1914 m2 kopplatībā (1914 m2 citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 2800 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 280 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ezernieki-1”, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6466 005 0174, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0174 1,30 ha kopplatībā (0,77 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 0,52 ha krūmāji; 0,01 ha zeme zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 5500 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 550 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Silmalas”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6494 001 0299, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6494 001 0175 5,79 ha kopplatībā (3,38 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 0,14 ha krūmāji, 1,93 ha purvi; 0,33 ha zeme zem ūdens; 0,01 ha zeme zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 18 300 EUR, izsoles solis 1500 EUR, drošības nauda 1830 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Aijas”, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6480 007 0095, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Aijas”, Otaņķu pagasts pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0095 0,4958 ha kopplatībā (0,4013 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,0672 ha krūmāji, 0,0105 zem ūdens, 0,0168 ha zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 2700 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 270 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Gravenieki”, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6498 003 0186, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0078 7,55 ha platībā, no kuriem 5,60 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,32 ha mežs, 0,52 ha krūmi un 0,11 ha zem ūdens.

  Īpašuma sākuma cena 36 400 EUR, izsoles solis 3500 EUR, drošības nauda 3640 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Lasīši”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 008 0281 0,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  117 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.12.10.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Lašstrauti”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 008 0577 1,0 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  117 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.12.00.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Laši”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 008 0034 0,60 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  105 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.50.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Vaivariņi”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 64480080100 0,80 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  117 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.40.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Vaivariņi”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 64480080057 0,40 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  98 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 9 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta