Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  08.03.2023.
  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Projekts “Autoceļa Rucava-Pape pārbūve” īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, kur finanšu piesaistīšanu organizē biedrības “Liepājas rajona partnerība”…
  17.06.2021.
  Projekta galvenais mērķis ir iegādāties un aprīkot Jūrmalciema "Tīklu māju" ar apskaņošanas sistēmu jeb audioiekārtu, saliekamajiem galdiem, sadzīves tehniku un datortehniku, lai šī ēka kļūtu par pilnvērtīgu un multifunkcionālu zvejniecības kultūras…
  07.05.2021.
  Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu…
  22.01.2021.
  Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2 5.kārtas ietvaros, kas paredz uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot…
  15.09.2020.
  Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, īsteno projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu…
  19.06.2020.
  Projekta ietvaros tiks iegādāts florbola aprīkojums (borti un vārti), lai dažādotu aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas Nīcas novadā un tuvākajā apkārtnē gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Šo aprīkojumu varēs izmantot arī tuvākās apkārtnes skolas…
  11.03.2020.
  Projekta mērķis ir, izmantojot mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus kultūras mantojuma saglabāšanā un plašākā izmantošanā, izpratnes un pieejamības veicināšanai, izveidot divas reprodukcijas 2017. gada vasarā atrastajiem akmens laikmeta darbarīkiem …
  19.02.2020.
  Nīcas novada dome 2020. gada 31.martā saņēma lēmumu par projekta “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā” apspirināšanu, Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās…
  19.02.2020.
  Projekta galvenais mērķis: pārbūvēt "Tālo" automašīnu stāvlaukumu Bernātos, pārveidojot to par ainaviski pievilcīgu, sakārtotu un ilgtspējīgu jeb īstenot tādus teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kas nodrošinās teritorijas funkcionalitāti un…
  13.12.2019.
  Projekts “Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” pārbūve” tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta (LAD) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta ietvaros tiks pārbūvēts ceļa posms “Nīca…