ziemupes_ceļš
EJZF

 

2022. gada 6. oktobrī Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par EJZF projekta "Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības uzlabošana Ziemupē, Vērgales pagastā" apstiprināšanu, projekta numurs 22-02-FL03-F043.0207-000003.  

  • Projekta mērķis: veikt asfalta seguma izbūvi pašvaldības autoceļa posmā no valsts autoceļa Liepāja – Šķēde – Ziemupe līdz Ziemupes auto stāvlaukumam , lai attīstītu rekreācijas un uzņēmējdarbības jomu, saglabātu vēsturiskās zvejas tradīcijas un sekmētu tūrisma attīstību Ziemupē un visā Baltijas jūras piekrastē. Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības autoceļa seguma pārbūve ~ 900 m kopgarumā
  • Projekta izmaksas: 192 290,03 EUR, no kurām 141 858,24 EUR publiskais finansējums (EJZF)
  • Projekta realizācijalīdz 2023. gada 30. septembrim.

 

Ziemupes cels 1