Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss
Projektu konkurss
Aizpute
Izsludinām projektu konkursu Dienvidkurzemes novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss
Konkurss līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai
Baznica
Projekts
Projekts
Aizpute Livonijas pils
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Uzņēmēju gada balva
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Aizpute Livonijas pils
lidzfinansejuma-konkurss-uznemejdarbibas-veicinasanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Aizpute Livonijas pils
Projekts
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Velonovietne
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Izsludinām projektu konkursu Dienvidkurzemes novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai