lidzfinansejuma-konkurss-uznemejdarbibas-veicinasanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Aizpute Livonijas pils
Projekts
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Velonovietne
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Izsludinām projektu konkursu Dienvidkurzemes novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai