“Lietus ūdens atvades sistēmas izbūve Pavasara ielā, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā”
Pāvilosta
Tāšu ezers
bildes publ
Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss
PUMA
Klavieres
Projektu konkurss
Dārza_iela1_Nīca
Projekts
Datori
Baznica
Projekts
Klēts
Sīktēls
Rucava
Projekta ietvaros ikviens iedzīvotājs varēja iesaistīties nūjošanas nodarbībās
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Aizpute Livonijas pils
Apriki
PUMA
PUMA
akordeoni
Ziemupes cels 1
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana
Aizpute Livonijas pils
Priekulē aizvadīta velo-foto orientēšanās
Kurzeme visiem
Jūrmalciema nobrauktuve
Skolas iela
Kokle
Kupinatava
lidzfinansejuma-konkurss-uznemejdarbibas-veicinasanai
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Autoceļi “Spilvas - Šķēde” un “Jūrmalas ceļš - Liedagi”
Satiksmes ierobežojumi
Aizpute Livonijas pils
Pāvilosta
Miķelis Tiļugs
Andra Valuže
JĀNIS TROFIMOVS
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu
Bernātu ceļš
Projekts
Satiksmes ierobežojumi autoceļā Jūrmalas ceļš - Liedagi
Publicitates_foto
ATTĒLS Nr.4
Acer datori
apgaismojums
caurtekas izbūve
Durbes ezers
Divu autoceļu pārbūves Medzes pagastā
Saldus
Bērnu laukums
Veselība
Ceļa pārbūves darbi Bernātos
lifts
Ceļš
KV
Projekts
Ceļš
Durbes ceļš
Zvilnis
Realizēti pirmie divi iedzīvotāju iniciatīvu konkursā atbalstītie projekti
Valsts kultūrkapitāla fonds
Projekts
Projekts
Pumpurs
Pumpurs
Spēle

(26.01.2022.) “Grobiņas un tās apkaimes vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse” projekts turpina darboties

Kaut arī apkārt valda saspringums par valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējās situācijas laikā, Grobiņā un tās apkaimē tomēr turpinās projekta realizācija.
Skatīt vairāk

(20.01.2022.) Grobiņas novada dome realizējusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” ēkai” (proj.Nr. 4.2.2.0/17/I/072)

Grobiņas novada dome 2018. gada 5. novembrī uzsāka būvdarbus pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” ēkai Čiekuru ielā 1, Kapsēdē, Medzes pagastā, Grobiņas novadā.
Skatīt vairāk

(22.12.2021.) 2021./22. mācību gada 1.semestra apkopojums projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ir aizvadīts 2021./22. mācību gada 1.semestris. Ierobežojumi, kas saistīti ar epidēmiju, pedagoga karjeras konsultanta (PKK) darbu ierobežo, bet iepriekšējo gadu pieredze ļauj veikt produktīvu darbu karjeras atbalstam darbā ar skolēniem, pedagogiem un ve
Skatīt vairāk

(22.12.2021.) Pagarināts izpildes termiņš projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs Lielā ielā 81, Grobiņā, Grobiņas novadā” īstenošanai

Projekta īstenošana bija plānota 24 mēneši, līdz 2021. gada 21. novembrim. Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi Vienošanās grozījumus Nr.2 ar projekta finansētāju Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par termiņa pagarinājumu līdz
Skatīt vairāk

(18.10.2021.) Sakārtoti ceļi – ieguvums uzņēmējdarbības veicināšanai

Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā”. 2019. gada 22. augustā Grobiņas novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savi
Skatīt vairāk

(04.10.2021.) Liedagos realizē projektu „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”

Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību realizē Latvijas vides aizsardzības fonda nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”.
Skatīt vairāk

(04.10.2021.) Domes projektu konkursa ietvaros izveidota Tūristu atpūtas vieta uz vēsturiskās dzelceļa "Māteri" stacijas platformas

2021. gada martā izsludinātajā pašvaldības projektu konkursā realizēta vēl viena ideja- “Tūristu atpūtas vietas ierīkošana uz vēsturiskās dzelceļa “Māteri” stacijas platformas
Skatīt vairāk

(29.09.2021.) ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Skatīt vairāk

(11.08.2021.) Projekts "PROTI un DARI!" Dienvidkurzemes novadā

Veiksmīgai projekta turpināšanai ATR rezultātā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā, kas notiek sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA), tiek apvienoti Grobiņas, Aizputes un Rucavas bijušo novadu atsevišķie projekti.
Skatīt vairāk

(03.08.2021.) Realizētas pirmās 2021. gada Domes projektu konkursa idejas- iegādāts inventārs

2021. gada martā izsludinātajā pašvaldības projektu konkursā tika atbalstīti 12 pretendenti. Pirmie projekti jau realizēti- iegādāts portatīvais dators sabiedriskā centra “Tāšu centriņš” vajadzībām biedrībai “Spalva"
Skatīt vairāk