“Grobiņas un tās apkaimes vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse” projekts turpina darboties (26.01.2022.)

Kaut arī apkārt valda saspringums par valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējās situācijas laikā, Grobiņā un tās apkaimē tomēr turpinās projekta realizācija.
Skatīt vairāk

Grobiņas novada dome realizējusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” ēkai” (proj.Nr. 4.2.2.0/17/I/072) (20.01.2022.)

Grobiņas novada dome 2018. gada 5. novembrī uzsāka būvdarbus pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” ēkai Čiekuru ielā 1, Kapsēdē, Medzes pagastā, Grobiņas novadā.
Skatīt vairāk

2021./22. mācību gada 1.semestra apkopojums projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ir aizvadīts 2021./22. mācību gada 1.semestris. Ierobežojumi, kas saistīti ar epidēmiju, pedagoga karjeras konsultanta (PKK) darbu ierobežo, bet iepriekšējo gadu pieredze ļauj veikt produktīvu darbu karjeras atbalstam darbā ar skolēniem, pedagogiem un ve
Skatīt vairāk

Pagarināts izpildes termiņš projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs Lielā ielā 81, Grobiņā, Grobiņas novadā” īstenošanai

Projekta īstenošana bija plānota 24 mēneši, līdz 2021. gada 21. novembrim. Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi Vienošanās grozījumus Nr.2 ar projekta finansētāju Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par termiņa pagarinājumu līdz
Skatīt vairāk

Sakārtoti ceļi – ieguvums uzņēmējdarbības veicināšanai

Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā”. 2019. gada 22. augustā Grobiņas novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savi
Skatīt vairāk

Liedagos realizē projektu „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”

Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību realizē Latvijas vides aizsardzības fonda nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”.
Skatīt vairāk

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Skatīt vairāk

Domes projektu konkursa ietvaros izveidota Tūristu atpūtas vieta uz vēsturiskās dzelceļa "Māteri" stacijas platformas

2021. gada martā izsludinātajā pašvaldības projektu konkursā realizēta vēl viena ideja- “Tūristu atpūtas vietas ierīkošana uz vēsturiskās dzelceļa “Māteri” stacijas platformas
Skatīt vairāk

Projekts "PROTI un DARI!" Dienvidkurzemes novadā

Veiksmīgai projekta turpināšanai ATR rezultātā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā, kas notiek sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA), tiek apvienoti Grobiņas, Aizputes un Rucavas bijušo novadu atsevišķie projekti.
Skatīt vairāk

Realizētas pirmās 2021. gada Domes projektu konkursa idejas- iegādāts inventārs (03.08.2021.)

2021. gada martā izsludinātajā pašvaldības projektu konkursā tika atbalstīti 12 pretendenti. Pirmie projekti jau realizēti- iegādāts portatīvais dators sabiedriskā centra “Tāšu centriņš” vajadzībām biedrībai “Spalva"
Skatīt vairāk