Projekta aktulitāte
Ieguldijums Tava nakotne

Pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” ēkā uzsākti iekšējie apdares darbi. Būvdarbos ietilpst norobežojošo konstrukciju siltināšana, kā arī logu un durvju nomaiņa uz energoefektīviem, iekštelpu atjaunošana, t.sk. apkures sistēmas pārbūve, mehāniskās ventilācijas izbūve, elektroinstalācijas pārbūve un apgaismojuma nomaiņa, kā arī telpu kosmētiskais remonts.

Līdz šim ir veikta slīpā jumta izbūve, augšējā pārseguma siltināšana, kā arī ir veikta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, apdare un logu, durvju nomaiņa. Objekta nodošana ekspluatācijā plānota 2020. gadā, taču līdz tam vēl jāturpina iekšējo inženierkomunikāciju montāžas darbi, kā arī iekšējā apdares darbi un fasādes krāsošana.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalstu. Būvdarbu veicējs atbilstoši izsludinātajai iepirkuma procedūrai SIA “FFB”, savukārt būvuzraugs SIA “PCG”, autoruzraudzību veic SIA “Augeo Dizains”.

Uzsakot būvdarbus tika konstatēti vairāki papildus darbi, kas radās atsedzot konstrukcijas, kā arī precizējot projekta risinājumus, šobrīd būvniecības izmaksas kopā sastāda EUR 965 763,50 t.sk. PVN. ERAF finansējuma apjoms ir 134 770,00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām sastāda 56 172,58 un Grobiņas novada domes finansējums 774 820,92‬ EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Gints Ločmelis

+371 29678749

gints.locmelis@grobinasnovads.lv