ESF
peldesana

ESF finansētā projekta “Veselīgs Dienvidkurzemes novads” (Nr. 9.2.4.2./16/I/100) ietvaros, šī gada novembrī turpinās peldēšanas nodarbības Pāvilostas  pilsētas, Sakas un Vērgales  pagasta iedzīvotājiem:

  • Ceturtdienās - Vērgales pamatskolas 1. un 2. klase;
  • Piektdienās - Pāvilostas pamatskolas 2. klase;
  • Sestdienās - Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji;
  • Svētdienās - Vērgales pagasta iedzīvotāji.

Pieaugušie peldēt gribētāji no Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta  aicināti pieteikties pie projekta vadītājas  Vizmas Ģēģeres, tel. +371 63484561, mob. +371 29129385, vai pa e-pastu: vizma.gegere@dkn.lv.

Vērgales pagasta iedzīvotāji aicināti pieteikties pie Vērgales pagasta klientu apkalpošanas speciālistes  Anitas Sprudzānes, tel. +371 63490836, mob. +371 29363898, vai pa e-pastu: vergale@parvalde.dkn.lv.

Savukārt, Rucavā un tās apkaimē apkaimē ikviens interesents aicināts apmeklēt funkcionālo treniņu nodarbības.

Treniņu laiki novembrī:

  • Pirmdienās no 18.00 līdz 19.00 Sikšņu sporta hallē, no 19.30 līdz 20.30 Rucavas pamatskolas sporta zālē.
  • Trešdienās no 18.00 līdz 19.00 Sikšņu sporta hallē, no 19.30 līdz 20.30 Rucavas pamatskolas sporta zālē.

 Nodarbības vada treneris Reinis Rozītis, mob. +371 29733392.