ESF

ESF finansētā projekta “Veselīgs Dienvidkurzemes novads” (I.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/100) ietvaros,  šī gada oktobrī atsāksies peldēšanas nodarbības Pāvilostas  pilsētas, Sakas un Vērgales  pagasta iedzīvotājiem:

  • 6. oktobrī - Vērgales pamatskolas 1. un 2. klase;
  • 7. oktobrī - Pāvilostas pamatskolas 2. klase;
  • 8. oktobrī - Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājiem;
  • 9. oktobrī - pieaugušie no Vērgales pagasta.

Pieaugušie peldēt gribētāji no Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta  aicināti pieteikties pie projekta vadītājas  Vizmas Ģēģeres, tel. +371 63484561, mob. +371 29129385, vai pa e-pastu: vizma.gegere@dkn.lv.

Vērgales pagasta iedzīvotāji aicināti pieteikties pie Vērgales pagasta klientu apkalpošanas speciālistes  Anitas Sprudzānes, tel. +371 63490836, mob. +371 29363898, vai pa e-pastu: vergale@parvalde.dkn.lv.

Peldēšana