Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu

2023. gada 18. aprīlī noslēdzās pieteikumu iesniegšana izsludinātajam Dienvidkurzemes novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvu konkursam. Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, iedzīvotāji šoreiz bijuši aktīvāki, pašvaldībā saņemts 31 projekta pieteikums. Tā kā viens no dalībniekiem savu pieteikumu izlēma atsaukt, tālāk vērtēšanai virzīti 30 projektu pieteikumi.

Šogad projektus pavisam bija iesniegušas 24 biedrības un 7 reliģiskās organizācijas. Iesniedzēju plānos ir idejas par nometņu, pasākumu un meistarklašu organizēšanu, teritoriju un ēku labiekārtošanu, bērnu laukumu izveidi un dažāda aprīkojuma iegādi.

Aizvadot divas projektu konkursa vērtēšanas sēdes, komisija lēma atbalstīt 19 iesniegtās idejas par kopējo summu 17 691,24 EUR. Septiņiem projektu pieteicējiem nosūtītas vēstules ar lūgumu precizēt vai papildināt informāciju, kas palīdzētu komisijai pieņemt lēmumu. Kad precizējumi būs saņemti uz izvērtēti, tiks publicēts pilnais apstiprināto projektu saraksts. Četri projektu pieteikumi noraidīti, pamatojoties uz neatbilstību konkursa saistošajiem noteikumiem.

Pašlaik atbalstītās idejas:

IESNIEDZĒJS

PROJEKTA NOSAUKUMS

PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS, EUR

PROJEKTA MĒRĶIS

Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudze

"Ieejas kāpņu laukumu un pakāpienu remonts  Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīcā"

1000,00

 

Sakārtot valsts kultūras pieminekļa - Sv. Jāņa luterāņu baznīcas - ieejas kāpņu laukumu un pakāpienus, iegūstot drošu, estētisku un pieejamu vidi.

Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

"Uguns nav joki!"

1000,00

 

Noorganizēt izglītojošu un fizisko veselību veicinošu nometni novada ugunsdzēsības sporta komandu jauniešiem, iepazīstinot viņus ar ugunsdzēsības profesiju un veicinot aktīvāku ikdienu.

Durbes novada seniori

"Interešu izglītības seminārs"

645,00

 

Noorganizēt trīs meistarklases - mandalu punktošana, grāmatzīmju izgatavošana punktošanas tehnikā, dabīgo akmeņu rokassprādzes izgatavošanas meistarklase novada iedzīvotājiem.

KODOLS

"Piedalies un radi - Kazdangas Laika apstākļu deķi - apvieno un iesaista!"

832,86

 

Radīt mūsdienīgu, unikālu un inovatīvu produktu - Kazdangas Laika apstākļu deķi, kas būs savdabīgs, sabiedrību iesaistošs un radošs, kā arī tūristus piesaistošs produkts Kazdangas pagastā un Dienvidkurzemes novadā.

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Bunkas draudze

"Divdesmitais Ziemassvētku svētbrīdis Bunkas baznīcas drupās"

922,68

 

Noorganizēt Ziemassvētku pasākumu Bunkas baznīcas drupās.

Bunkas mežābele

"Aprīkojuma iegāde sabiedrisko iniciatīvu dažādošanai Bunkas pagastā"

996,53

 

Iegādāties aprīkojumu sabiedrisko iniciatīvu dažādošanai, uzlabojot pasākumu pieejamību, kvalitāti un daudzveidību.

AMALIENBURG

"Trešie PAPĪRA (GAISMA un MIERS) svētki Amālijas muižā (Amalienburgā)"

1000,00

 

Turpināt 2021. gadā iesākto ikgadējo muižas svētku tradīciju, noorganizēt un novadīt 3. tematiskos ar muižas unikālajiem kultūrvēsturiskajiem atradumiem un vērtībām saistītos svētkus Amālijas muižā.

Tabitas sirds

"Īpaša diena īpašai māmiņai"

1000,00

 

Organizēt atpūtas dienu mammām, kuras audzina bērnus ar invaliditāti un bērnu likumiskajiem apgādniekiem, sniegt psihoemocionālu atbalstu un stiprināt, dāvāt atslodzes brīdi un iepriecināt.

DUVZARE

"Kultūras mantojums - Kurzemes tautastērps"

789,30

 

Radoša darbnīca-meistarklase ziemeļkurzemes sievietes tautastērpa galvassegas (lībiešu aubes) darināšanā pieredzējušu amatnieku vadībā.

Kazdangas dzirnavas

"Pirmās Kazdangas atklātās (āra) vasaras peldēšanas sacensības tautai"

993,30

 

Atdzīvināt ar sportu saistītu tradīciju – āra peldēšanu, rīkojot ikgadējas sacensības Kazdangā, kas bez ikgadējā krosa un maratona parkā būtu vērtīgs pienesums.

Keep the Change

"Sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika iespēju dažādošana bērniem un jauniešiem Nīcā"

808,28

 

Uzlabot un pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem un bērniem, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu treniņu vietu, lai attīstītu ielu vingrošanas kustību Dienvidkurzemes novadā.

KULTŪRAS MANTOJUMA BIEDRĪBA "VECPILS"

"Smilšu spēles terapija - inovācija novadā"

900,00

 

Iepazīstināt Dienvidkurzemes novada pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus, atbalsta personālu, bērnu vecākus, kā arī novada sociālā darba speciālistus ar Smilšu Spēles terapijas metodiku.

"BRĪNUMPASTALIŅAS"

"KOPĀ DARĪT, KOPĀ RADĪT"

970,00

 

Tiks izveidotas un realizētas radoši aktīvas Deju dienas, kas veicinās pusaudžu un vecāku kopā būšanu, aktīvi pavadot brīvo laiku, gatavojoties Priekules pilsētas Ikara svētkiem un kopā tos svinot.

Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca

"Dabai draudzīga ainava Nīcas dievnama pagalmā"

1000,00

 

Dabai draudzīga inventāra iegāde, lai labiekārtotu baznīcas pagalmu.

Nākamā pietura

"Batikas radošās darbnīcas "Dari un radi""

940,50

 

Noorganizēt 8 radošās darbnīcas bērniem Nīcā, Bārtā, Priekulē un Vērgalē.

Priekules baptistu draudze

"Bērnu rotaļu laukums visiem"

1000,00

 

Labiekārtot baznīcas pagalmu, iegādājoties bērnu spēļu laukuma inventāru.

Sporta klubs Aizpute

“Pludmales volejbola laukuma atjaunošana Aizputes peldētavā”

987,02

 

Aizputes peldētavas labiekārtošana, atjaunojot brīvpieejas volejbola laukumu.

Jūrmalciema Valgums

"Četri reiz astoņi"

907,52

Iegādāties telti, lai nodrošinātu aktivitāšu īstenošanu brīvā dabā.

Ziemupīte

"Atpūtas pasākums ma-DARA"

998,25

Finansējums paredzēts pasākuma ma-DARA apskaņošanas un gaismošanas nodrošināšanai.

Katrs projekta iesniedzējs par projekta rezultātiem tika informēts arī atsevišķi, saņemot vēstuli uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Aptuvenais projektu realizēšanas laiks ir no 2023. gada jūnija līdz 2024. gada jūnijam.

 

Informāciju sagatavojusi:

Attīstības un uzņēmējdarbības daļa