Projekta aktualitāte Veselība Peldēšana

esf_1

Peldēšanas nodarbības

ESF finansētā projekta “Veselīgs Dienvidkurzemes novads” (Nr. 9.2.4.2./16/I/100) ietvaros arī šī gada decembrī turpinās peldēšanas nodarbības. Pāvilostas  pilsētas, Sakas un Vērgales  pagasta iedzīvotājiem peldēšanas nodarbības iespējams apmeklēt sekojošos laikos :

  • Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 15.00 Liepājas Olimpiskajā sporta centrā - Vērgales pamatskolas 1. un 2. klase;
  • Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 10.00 Liepājas Olimpiskajā sporta centrā - Pāvilostas pamatskolas 2. klase;
  • Sestdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 Kuldīgas novada sporta skolā- Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji;
  • Svētdienās no plkst. 10.00 līdz 11.00 Liepājas Olimpiskajā sporta centrā - Vērgales pagasta iedzīvotāji.

Pieaugušie peldēt gribētāji no Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta  aicināti pieteikties pie projekta koordinatores Artas Grudules, mob. +371 25455674

Vērgales pagasta iedzīvotāji aicināti pieteikties pie Vērgales pagasta klientu apkalpošanas speciālistes  Anitas Sprudzānes, tel. +371 63490836, mob. +371 29363898, vai pa e-pastu: vergale@parvalde.dkn.lv.