Projekta aktulitāte

Grobiņas novada dome realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” ēkai”

(proj.Nr. 4.2.2.0/17/I/072)

Būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” ēkā joprojām turpinās. Tajos ietilpst norobežojošo konstrukciju siltināšana, kā arī logu un durvju nomaiņa uz energoefektīviem, iekštelpu atjaunošana, t.sk. apkures sistēmas pārbūve, mehāniskās ventilācijas izbūve, elektroinstalācijas pārbūve un apgaismojuma nomaiņa, kā arī telpu kosmētiskais remonts.

ciekurins

Līdz šim ir veikta slīpā jumta izbūve, augšējā pārseguma siltināšana, kā arī ir veikta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana un logu nomaiņa. Objekta nodošana ekspluatācijā plānota 2020. gada sākumā, taču līdz tam vēl jāturpina iekšējo inženierkomunikāciju montāžas darbi, kā arī iekšējā apdares darbi un fasādes apdares veidošana.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalstu. Būvdarbu veicējs atbilstoši izsludinātajai iepirkuma procedūrai SIA “FFB”, savukārt būvuzraugs SIA “PCG”, autoruzraudzību veic SIA “Augeo Dizains”.

Uzsakot būvdarbus tika konstatēti vairāki papildus darbi, kas radās, atsedzot konstrukcijas, kā arī precizējot projekta risinājumus. Šobrīd būvniecības izmaksas kopā sastāda 965 763,50 eiro t.sk. PVN. ERAF finansējuma apjoms ir 134 770,00 eiro, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām sastāda 56 172,58 eiro un Grobiņas novada domes finansējums 774 820,92‬ eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Maira Melvere

+371 29384024

maira.melvere@grobinasnovads.lv