Projekta aktualitāte

Logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

2022. gada 28. septembrī Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par EJZF projekta „Veikt ceļa “Zivju kūpinātava – mols” asfaltēšanu un autostāvvietas pārbūvi īpašumā “Piestātne” zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē” apstiprināšanu, projekta numurs 22-02-FL03-F043.0207-000001.

  • Projekta mērķis: veikt pašvaldības autoceļa “Zivju kūpinātava-mols” asfalta segas izbūvi un autostāvvietu izbūvi ar cieto segumu, tādējādi nodrošinot investīcijām un komercdarbībai pievilcīgu vidi un mobilitātes uzlabošanu, nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi.
  • Projekta kopējās izmaksas:  326 041,41 EUR, attiecināmās izmaksas ir 326 041,41 EUR, no kurām 293 437,27 EUR ir publiskais finansējums.

Projekts tika iesniegts biedrības “Liepājas rajona partnerības” izsludinātā projektu konkursā un tiek īstenots atbilstoši Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā" ietvaros.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm