Projekta aktualitāte
Elektroautobusi

Dienvidkurzemes novada pašvaldība iegādāsies divus elektroautobusus, ar kuriem nodrošinās skolēnu nogādāšanu mācību iestādēs.

2023. gada 26. maijā  Dienvidkurzemes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas atveseļošanas fonda projekta 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/011 “Bezizmešu transporta līdzekļu iegāde Dienvidkurzemes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai”. Atveseļošanas fonds ir jauna  Eiropas Komisijas (EK) centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Tā mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Projekta mērķis ir iegādāties divus jaunus bezemisiju transporta līdzekļus un to uzlādes iekārtas, lai nodrošinātu Dienvidkurzemes novada izglītojamo pārvadājumus. Projekta mērķis atbilst Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam, Dienvidkurzemes novada pašvaldības rīcības un investīciju plāna 2022. - 2027. gadam, darbībai Nr.5.1.239. “Veikt zaļā, mazizmešu vai bezizmešu transporta iegādi un ieviest transporta organizēšanas sistēmu nokļūšanai uz skolām, PII, interešu izglītības pasākumiem, sadarbības iestādēm. Skolu autobusi un vieglie auto.”.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir EUR 611 776,00 (t.sk. PVN 21%), publiskais finansējums ir 100% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 505 600,00. Dienvidkurzemes novada līdzfinansējums ir pievienotā vērtības nodokļa (PVN) apmaksa jeb EUR 106 176,00.

Realizējot projektu "Bezizmešu transporta līdzekļu iegāde Dienvidkurzemes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai" tiks uzlabota Dienvidkurzemes pašvaldības funkciju izpilde un sniegto pakalpojumu kvalitāte, nodrošinot Dienvidkurzemes novadā dzīvojošo izglītojamo mobilitāti un veicinot skolu tīklu sasniedzamību, izmantojot jaunu, skolēnu pārvadājumiem piemērotu un drošu, videi draudzīgu bezizmešu transporta līdzekli. Projektu plānots īstenot līdz 2024. gada beigām.