Veselība

esf_1

Arī 2023. gadā Dienvidkurzemes novadā turpināsies dažādas aktivitātes projekta “Veselīgs Dienvidkurzemes novads” (Nr.9.2.4.2./16/I/100) ietvaros, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Dienvidkurzemes iedzīvotājiem.

FUNKCIONĀLIE TRENIŅI

FUNKCIONĀLIE TRENIŅI

Rucavā un tās apkaimē arī turpmāk ikviens interesents aicināts apmeklēt funkcionālo treniņu nodarbības.

Treniņu laiki janvārī:

  • Pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 Sikšņu sporta hallē, no plkst. 19.30 līdz 20.30 Rucavas pamatskolas sporta zālē.
  • Trešdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 Sikšņu sporta hallē, no plkst. 19.30 līdz 20.30 Rucavas pamatskolas sporta zālē.

Nodarbības vada treneris Reinis Rozītis, sportot gribētāji aicināti pieteikties zvanot uz  mob. +371 29733392.

PELDĒŠANAS NODARBĪBAS

PELDĒŠANAS NODARBĪBAS

Projekta ietvaros šogad turpināsies peldēšanas nodarbības Vērgales un Pāvilostas pamatskolas skolēniem. Peldēšanas nodarbības iespējams apmeklēt sekojošos laikos:

  • Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 15.00 Liepājas Olimpiskajā sporta centrā - Vērgales pamatskolas 1. un 2. klase;
  • Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 10.00 Liepājas Olimpiskajā sporta centrā - Pāvilostas pamatskolas 2. klase;

Nodarbības bērniem vada sertificēts peldēšanas treneris.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS

VINGROŠANAS NODARBĪBAS

Grobiņā un tās apkaimē visās Grobiņas pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk PII) bērniem no 4 līdz 7 gadu vecumam tiks nodrošināta vispārējā veselību veicinošā vingrošana sertificēta fizioterapeita/sporta speciālista vadībā, lai attīstītu visu muskuļu un ķermeņa funkcionālo spēju darbību un veicinātu pareizas stājas attīstību.

Vingrošanas pasniegs sertificēti sporta speciālisti četrās PII:

  • PII “Ūdelīte” Dubeņos;
  • PII “Ūdelīte” Gaviezes pagastā;
  • PII “Čiekuriņš”;
  • PII “Pīpenīte”.

Katrai PII grupiņai nodarbības notiks vienu reizi nedēļā, nodarbības vadīs sertificēts fizioterapeits/sporta speciālists.