Reģistrēt jaundzimušā bērna dzimšanu, laulību, miršanu, kā arī saņemt atkārtotu apliecību var jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Tuvākās dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu saņemšanai (ar iepriekšēju pierakstu):