Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 238 rezultāti

  Īpašuma sākuma cena 2200,00 EUR, drošības nauda 220,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.

  Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Mežmaļi”-3, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6482 900 0080, reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.200 3, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Mežmaļi”-3, Priekules pagasts pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 26,0 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 240/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6482 006 0115 001; 6482 006 0115 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0115.

  Īpašuma sākuma cena 480,00 EUR, drošības nauda 48,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 40,00 EUR.

  Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Mežmaļi”-2, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6482 900 0081, reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.200 2, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 27,2 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 251/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6482 006 0115 001; 6482 006 0115 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0115.

  Īpašuma sākuma cena 550,00 EUR, drošības nauda 55,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

  Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jelgavas iela 41, Aizpute, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6405 008 0015), daļā 230000 m2 (23,00 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 6405 008 0015 lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  110,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no 01.06.2023. līdz 30.09.2027.

  Izsoles datums - 2023. gada 23. maijā plkst.10.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 18. maijam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Kalētu pagasta pārvaldes ēkā, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta