Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 450 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma īpašums  “Kalnozoli”, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6452 012 0224, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000570962, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.  

  Īpašums sastāv zemes vienības ar kadastra apz. 6452 012 0096 ar kopējo platību11,15 ha.

   Īpašuma sākuma cena 61 800 EUR, izsoles solis 5000 EUR, drošības nauda 6180 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. augusts plkst.11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 15. augustam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma īpašums  “Sargtosele”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6478 009 0169, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000803876, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 009 0083, 5,3 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 5,26 ha lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,04 ha zem ūdens.

   Īpašuma sākuma cena 35 500 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 3550 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. augusts plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 15. augustam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma īpašums  “Skolas iela 12A”, Priekules pilsēta, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 004 0167, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000746776, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0166 un kopējo platību 0,3152 ha.

   Īpašuma sākuma cena 2000 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 200 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. augusts plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 15. augustam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ozoli’’ - 4, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6456 900 0100, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Gaviezes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 225 4, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.  

  Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 39,6 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 410/3536 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64560010261001, no būves ar kadastra apzīmējumu 64560010261002, no būves ar kadastra apzīmējumu 64560010261003, no būves ar kadastra apzīmējumu 64560010261004 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64560010261.

   Īpašuma sākuma cena 1000 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 100 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. augusts plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 15. augustam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Indrāni”, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6427 004 0035, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Durbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000129106, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6427 004 0035 un kopējo platību 0,741 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6427 004 0035 001 un kopējo platību 702,9 m2, kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 6427 004 0035 003 un kopējo platību 171,5 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 6427 004 0035 004 un kopējo platību 115,8 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 6427 004 0035 005 un kopējo platību 13,5 m2 un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 6427 004 0035 006 un kopējo platību 144,4 m2.

   Īpašuma sākuma cena 19 600 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1960 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. augusts plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 15. augustam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Internāts”, Rāva, Dunalkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6450 005 0184, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Dunalkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000568578, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.  

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6450 005 0180 un kopējo platību 0,5604 ha, dzīvojamās ēkas-internāta ar kadastra apzīmējumu 6450 005 0120 002 un kopējo platību 826,8 m2.

   Īpašuma sākuma cena 26 200 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 2620 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. augusts plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 15. augustam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Pagasta Māja”, Saka,Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6486 009 0261 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Sakas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000128578, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.  

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 009 0261, 0,75 ha kopplatībā Īpašuma sākuma cena 46 800 EUR, izsoles solis 4000 EUR, drošības nauda 4680 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. augusts plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 15. augustam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Lapiņi”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6494 005 0037, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Vecpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000528598, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6494 005 0037, 2,75 ha kopplatībā.

   Īpašuma sākuma cena 12 000 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1200 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 20. augusts plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 15. augustam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina medību nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai  “Jaunezeri”, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra apz. 6484 007 0177 0,4561 ha platībā.

  Īpašums sastāv zemes vienības ar kadastra apz. 6484 007 0177 ar kopējo platību 0,4561 ha.

  Objekta nomas sākumcena–  10 EUR gadā un PVN.

  Izsoles solis – 1 EUR gadā un PVN.

  Nomas līguma termiņš 5 gadi.

  Izsoles datums - 2024. gada 30. jūlijā plkst.10.15.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 25. jūlijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Kapliča”, Dunalkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6450 003 0223 1,18 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.

  Īpašums sastāv zemes vienības ar kadastra apz. 6450 003 0223 ar kopējo platību 1,19 ha.

  Objekta nomas sākumcena–  125 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 30. jūlijā plkst.10.00.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 25. jūlijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Kurši 1”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0169 0,70 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  130 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024.gada 2.jūlijā plkst.11.45.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024.gada 27.jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Bezdelīgas”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0221 0,70 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  130 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.11.30.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Rīkstes”, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0097 1,20 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  113 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.11.15.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Kļavnieki”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6494 001 0188 daļā 2,45 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  119 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no 2024. gada 1. septembra līdz 2026.gada 31.augustam.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.11.00.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Caunas”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 003 1165 2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  117 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2028.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.45.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Dzēkaines dīķis”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 003 1096 daļā 52,00 ha platībā dīķsaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  37,40 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 3 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029. gada 30. septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Ziedugravas”, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0105 daļā 7,60 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  138 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2026.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.15.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajās nedzīvojamās telpās, kas atrodas nekustamā īpašuma Dzintaru iela 71, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6413 002 0155,  ēkā ar kadastra apzīmējumu 6413 002 0155 001 43,1 m2 platībā (telpa Nr.11, Nr.12, Nr.20).

  Objekta nomas sākumcena–  0,15 EUR bez PVN par 1m2  mēnesī.

  Izsoles solis – 0,10 EUR par 1m2 mēnesī.

  Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.00.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta