Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 23 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Ēdnīca Bārta", Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6444 004 0242, reģistrēts Bārtas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000707657, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pretendentu atlasi - saimnieciskās darbības veikšana pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6444 004 0242, kopējā platība 0,131 ha un būves (ēdnīca) ar kadastra apzīmējumu 6444 004 0242 001, ar kopējo platību 346,20 m².

  Īpašuma sākuma cena 28 900 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2890 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 12.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Pogaļas", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 008 0264, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000474287, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 008 0264, 1,03 ha (1,00 ha tīrumi, 0,01 ha zem ūdens un 0,02 ha zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 4500 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 450 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 12.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Dandziņi", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 015 0062, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000469849, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0062, 0,3445 ha (0,3195 ha tīrumi un 0,0250 ha citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 28 900 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2890 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Jaunie Balčēni", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 013 0004, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000591019, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 013 0074, 4,07 ha (3,92 ha tīrumi un 0,15 ha krūmāji).

  Īpašuma sākuma cena 18 700 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1870 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Stirnas'', Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 005 0023, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000614863, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 005 0023, 5,61 ha kopplatībā (5,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,45 ha krūmāji, 0,06 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 21 700 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 2170 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Jaunie Vizuļi'', Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6484 009 0109, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000590995, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6484 009 0034, 0,7989 ha kopplatībā (0,7989 ha pļavas) un 6484 009 0108, 1,39 ha kopplatībā (1,38 ha pļavas, 0,01 ha zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 9900 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 990 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Lapiņas”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6478 010 0127, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.784, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127, 3,17 ha kopplatībā (2,82 ha tīrumi, 0,07 ha augļu dārzi, 0,01 ha zem ūdens, 0,17 ha zem ēkām un būvēm, 0,06 ha zem ceļiem, 0,04 ha citas zemes). Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 002, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 003 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 004.

  Īpašuma sākuma cena 52 600 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 5260 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Jaunie Jaunsmāģi'', Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6478 020 0013, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000709936, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 020 0146, 8,03 ha kopplatībā (7,83 ha tīrumi, 0,2 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 44 900 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 4490 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Pļavas Zirnīši'', Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6478 008 0474, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567458, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64780080049, 1,2 ha kopplatībā (1,15 ha lauksaimniecības zemes un 0,05 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 7800 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 780 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0123, 7,7590 ha kopplatībā.

  Īpašuma sākuma cena 60 800 EUR, izsoles solis 6000 EUR, drošības nauda 6080 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.  

  Izsoles sākuma datums: 2023. gada 13. novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 13. decembris plkst. 13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 3. decembrim jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +371 29246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0223, 0,2866 ha kopplatībā (mežs).

  Īpašuma sākuma cena 2300 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 230 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.  

  Izsoles sākuma datums: 2023. gada 13. novembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.decembris plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 3. decembrim jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām +371 29246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0148, 538 m2 platībā.

  Īpašuma sākuma cena 22 600 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 2260 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2023. gada 13. novembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 13. decembris plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 3. decembrim jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +371 29246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Bārtas Skola”, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6444 004 0171, reģistrēts Bārtas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000319295, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6444 004 0171, 1,55 ha platībā, 6444 004 0836, 2,57 ha platībā, 6444 004 0354, 0,7497 ha platībā un  četrām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6444 004 0171 001, 608 m² platībā (skolas ēka), 6444 004 0171 002, 2151,30 m² platībā (skolas ēkas jaunbūve), 6444 004 0171 003, 81,10 m² platībā (transformatora ēka), 6444 004 0837 001, 58,60 m² platībā (malkas šķūnis).

  Īpašuma sākuma cena 70 900 EUR, izsoles solis 7000 EUR, drošības nauda 7090 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.12.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Brīvības iela 56, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6415 004 0109, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000716436, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0109, 0,135 ha kopplatībā (0,135 ha citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 2200 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 220 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.12.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Brīvības iela 10A, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6415 002 0120, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000696636, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0118, 0,3787 ha kopplatībā (0,3787 ha citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 2400 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 240 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Pumpura iela 9, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6415 006 0043, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000712858, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0043, 0,9476 ha kopplatībā (0,6349 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2185 ha krūmāji, 0,0942 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 4500 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 450 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Smilšu iela 5, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 005 0048, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543355, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0039, 1,6199 ha kopplatībā un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6415 005 0039 001 (pagrabs) un 6415 005 0020 003 (attīrīšanas iekārtu ēka). Zemes vienības eksplikācija – 0,5158 ha krūmāji, 0,1336 ha zeme zem ēkām un 0,9705 ha citas zemes.

  Īpašuma sākuma cena 5600 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 560 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Flokši'', Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6486 005 0007, reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000575980, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 005 0137, 7,64 ha kopplatībā (7,5 ha lauksaimniecības zeme, 0,14 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 30 000 EUR, izsoles solis 3000 EUR, drošības nauda 3000 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ruņģīši”, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6472 004 0339, reģistrēts Lažas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000716317, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0337, 5,28 ha kopplatībā (5,26 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,02 ha zeme zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 30 500 EUR, izsoles solis 3000 EUR, drošības nauda 3050 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta