Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 5 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ''Palīgsaimniecības'', Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6480 006 0012, daļā 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012 lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  141 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2025.

  Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 13.00

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ''Palīgsaimniecības'', Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6480 006 0012, daļā 7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012 lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  155 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2025.

  Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 12.45

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības ''Alejiņas'', Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6468 008 0026, daļā 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6468 008 0026.

  Objekta nomas sākumcena–  74 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 7 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 31.12.2024.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.12.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta