Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 7 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienībā “Bunkas”, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0489 4,9035 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  133 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2027.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. aprīlī plkst.11.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 24. aprīlim plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienībā “Ozolu galā”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0413 2,3161 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienībā “Ozolu galā”, Kalētu pagasts lauksaimniecības vajadzībām

  Objekta nomas sākumcena–  110 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2027.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. aprīlī plkst.11.15

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 24. aprīlim plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienībā “Pie Ievlejām”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0096 5,6 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienībā “Pie Ievlejām”, Kalētu pagasts lauksaimniecības vajadzībām

  Objekta nomas sākumcena–  138 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2027.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. aprīlī plkst.11.00

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 24. aprīlim plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas “Balki”, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0093 daļā 2,13 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  49 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 4 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2029.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. aprīlī plkst.10.45

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 24. aprīlim plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Pie Laugaļiem”, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6456 001 0228 daļā 3,75 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  125 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2029.

  Izsoles datums - 2024. gada 29. aprīlī plkst.10.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 24. aprīlim plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta