Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 256 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Zvejnieki”, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr.64920080115), daļā 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64920080115 lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  83,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 8,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2028.

  Izsoles datums - 2023. gada 25. jūlijā plkst.10.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 21. jūlijam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Vaiņodes pagasta pārvaldes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Mazie Liekņi”, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr.6492 004 0199), daļā 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0142 lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  103,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2024.

  Izsoles datums - 2023.gada 25.jūlijā plkst.10.15

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 21.jūlijam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Vaiņodes pagasta pārvaldes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Lielie Liekņi”, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr.6492 004 0200), daļā 13,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0197 lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  94,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 9,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2024.

  Izsoles datums - 2023. gada 25. jūlijā plkst.10.00

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 21. jūlijam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Vaiņodes pagasta pārvaldes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Liepājas iela 5B-29, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6415 900 0399, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.108 29, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 92,2 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 4/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0068 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0068, 6205 m2 platībā.

  Īpašuma sākuma cena 8800,00 EUR, drošības nauda 880,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

  Izsoles datums - 2023. gada 1. augustā plkst.10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 27. jūlijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta

  Īpašuma sākuma cena 2200,00 EUR, drošības nauda 220,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.

  Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Izsoļu arhīvs
  Statuss
  Pabeigta