Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 23 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Kurši 1”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0169 0,70 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  130 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024.gada 2.jūlijā plkst.11.45.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024.gada 27.jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Bezdelīgas”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0221 0,70 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  130 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.11.30.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Rīkstes”, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0097 1,20 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  113 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.11.15.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Kļavnieki”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6494 001 0188 daļā 2,45 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  119 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no 2024. gada 1. septembra līdz 2026.gada 31.augustam.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.11.00.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Caunas”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 003 1165 2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  117 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2028.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.45.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības “Dzēkaines dīķis”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 003 1096 daļā 52,00 ha platībā dīķsaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  37,40 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 3 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2029. gada 30. septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Ziedugravas”, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0105 daļā 7,60 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  138 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2026.gada 30.septembrim.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.15.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajās nedzīvojamās telpās, kas atrodas nekustamā īpašuma Dzintaru iela 71, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6413 002 0155,  ēkā ar kadastra apzīmējumu 6413 002 0155 001 43,1 m2 platībā (telpa Nr.11, Nr.12, Nr.20).

  Objekta nomas sākumcena–  0,15 EUR bez PVN par 1m2  mēnesī.

  Izsoles solis – 0,10 EUR par 1m2 mēnesī.

  Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi.

  Izsoles datums - 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.00.

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 27. jūnijam plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Jaunsaktas”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6478 015 0101, pirmo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 015 0101, 4,5 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 4,37 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,09 ha zem ūdens, 0,04 ha zem ceļiem.

  Īpašuma sākuma cena 29 600 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2960 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 2. maijs plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 3. jūnijs plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 22. maijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +37129246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Lapiņas”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6478 010 0127, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 3,17 ha kopplatībā. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 002, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 003 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 004. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 2,82 ha tīrumi, 0,07 ha augļu dārzi, 0,01 ha zem ūdens, 0,17 ha zem ēkām un būvēm, 0,06 ha zem ceļiem, 0,04 ha citas zemes.

  Īpašuma sākuma cena 42 080 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 4208 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 2. maijs plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 3. jūnijs plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 22. maijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +37129246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Lielā iela 2, Priekules pagasts, ar adresi “Liesmiņas”, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6482 004 0067, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0067, 1,2 ha kopplatībā un vienas būves (dzīvojamās ēkas) ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0067 001. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 1,0 ha lauksaimniecības zeme, 0,20 hazeme ēkām.

  Īpašuma sākuma cena 8400 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 840 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2024. gada 2. maijs plkst.13.00.

  Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 3. jūnijs plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 22. maijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +37129246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Stūra Pupaiņi”, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6492 004 0013, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000772656, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0155 1,13 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme).

  Īpašuma sākuma cena 4600 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 460 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

  Izsoles datums - 2024. gada 17. aprīlī plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 11. aprīlim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta