Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 32 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina medību nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ''Hiacintes'', Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6476 008 0119, 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6476 008 0119.

  Objekta nomas sākumcena –  0,40 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Medību nomas līguma termiņš uz 5 (pieciem) gadiem.

  Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst.14.00

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Medību tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina medību nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ''Dienavi'', Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6476 008 0092, 9,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6476 008 0092.

  Objekta nomas sākumcena–  0,40 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Medību nomas līguma termiņš uz 5 (pieciem) gadiem.

  Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 13.45

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Medību tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina medību nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ''Mālnieki'', Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6460 002 0050, 9,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6460 002 0050.

  Objekta nomas sākumcena–  0,40 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Medību nomas līguma termiņš uz 5 (pieciem) gadiem.

  Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst.13.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Medību tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina medību nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ''Vītiņu Pļavas'', Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6460 011 0041, 161,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6460 011 0041 (123,97 ha) un 6460 011 0042 (37,08 ha).

  Objekta nomas sākumcena–  0,40 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Medību nomas līguma termiņš uz 5 (pieciem) gadiem.

  Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 13.15

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Medību tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ''Palīgsaimniecības'', Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6480 006 0012, daļā 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012 lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  141 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2025.

  Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 13.00

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ''Palīgsaimniecības'', Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6480 006 0012, daļā 7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012 lauksaimniecības vajadzībām.

  Objekta nomas sākumcena–  155 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2025.

  Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 12.45

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošas zemes vienības ''Alejiņas'', Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6468 008 0026, daļā 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6468 008 0026.

  Objekta nomas sākumcena–  74 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

  Izsoles solis – 7 EUR par 1 ha gadā bez PVN

  Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 31.12.2024.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.12.30

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Nomas tiesību izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Ēdnīca Bārta", Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6444 004 0242, reģistrēts Bārtas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000707657, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pretendentu atlasi - saimnieciskās darbības veikšana pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē.

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6444 004 0242, kopējā platība 0,131 ha un būves (ēdnīca) ar kadastra apzīmējumu 6444 004 0242 001, ar kopējo platību 346,20 m².

  Īpašuma sākuma cena 28 900 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2890 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 12.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Pogaļas", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 008 0264, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000474287, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 008 0264, 1,03 ha (1,00 ha tīrumi, 0,01 ha zem ūdens un 0,02 ha zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 4500 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 450 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 12.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Dandziņi", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 015 0062, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000469849, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0062, 0,3445 ha (0,3195 ha tīrumi un 0,0250 ha citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 28 900 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2890 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Jaunie Balčēni", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 013 0004, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000591019, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 013 0074, 4,07 ha (3,92 ha tīrumi un 0,15 ha krūmāji).

  Īpašuma sākuma cena 18 700 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1870 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Stirnas'', Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 005 0023, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000614863, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 005 0023, 5,61 ha kopplatībā (5,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,45 ha krūmāji, 0,06 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 21 700 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 2170 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Jaunie Vizuļi'', Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6484 009 0109, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000590995, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6484 009 0034, 0,7989 ha kopplatībā (0,7989 ha pļavas) un 6484 009 0108, 1,39 ha kopplatībā (1,38 ha pļavas, 0,01 ha zem ceļiem).

  Īpašuma sākuma cena 9900 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 990 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Lapiņas”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6478 010 0127, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.784, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127, 3,17 ha kopplatībā (2,82 ha tīrumi, 0,07 ha augļu dārzi, 0,01 ha zem ūdens, 0,17 ha zem ēkām un būvēm, 0,06 ha zem ceļiem, 0,04 ha citas zemes). Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 002, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 003 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0127 004.

  Īpašuma sākuma cena 52 600 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 5260 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Jaunie Jaunsmāģi'', Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6478 020 0013, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000709936, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 020 0146, 8,03 ha kopplatībā (7,83 ha tīrumi, 0,2 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 44 900 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 4490 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

   

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Pļavas Zirnīši'', Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6478 008 0474, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567458, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64780080049, 1,2 ha kopplatībā (1,15 ha lauksaimniecības zemes un 0,05 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 7800 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 780 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 10.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

  Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0123, 7,7590 ha kopplatībā.

  Īpašuma sākuma cena 60 800 EUR, izsoles solis 6000 EUR, drošības nauda 6080 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.  

  Izsoles sākuma datums: 2023. gada 13. novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 13. decembris plkst. 13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 3. decembrim jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +371 29246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0223, 0,2866 ha kopplatībā (mežs).

  Īpašuma sākuma cena 2300 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 230 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.  

  Izsoles sākuma datums: 2023. gada 13. novembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 13.decembris plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 3. decembrim jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām +371 29246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0148, 538 m2 platībā.

  Īpašuma sākuma cena 22 600 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 2260 EUR.

  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

  Izsoles sākuma datums: 2023. gada 13. novembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 13. decembris plkst.13.00.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 3. decembrim jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

  Tālr. uzziņām: +371 29246818.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta