Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 32 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Bārtas Skola”, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6444 004 0171, reģistrēts Bārtas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000319295, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6444 004 0171, 1,55 ha platībā, 6444 004 0836, 2,57 ha platībā, 6444 004 0354, 0,7497 ha platībā un  četrām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6444 004 0171 001, 608 m² platībā (skolas ēka), 6444 004 0171 002, 2151,30 m² platībā (skolas ēkas jaunbūve), 6444 004 0171 003, 81,10 m² platībā (transformatora ēka), 6444 004 0837 001, 58,60 m² platībā (malkas šķūnis).

  Īpašuma sākuma cena 70 900 EUR, izsoles solis 7000 EUR, drošības nauda 7090 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.12.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Brīvības iela 56, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6415 004 0109, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000716436, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0109, 0,135 ha kopplatībā (0,135 ha citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 2200 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 220 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.12.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Brīvības iela 10A, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6415 002 0120, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000696636, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0118, 0,3787 ha kopplatībā (0,3787 ha citas zemes).

  Īpašuma sākuma cena 2400 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 240 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.11.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Pumpura iela 9, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6415 006 0043, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000712858, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0043, 0,9476 ha kopplatībā (0,6349 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2185 ha krūmāji, 0,0942 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 4500 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 450 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Smilšu iela 5, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 005 0048, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543355, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0039, 1,6199 ha kopplatībā un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6415 005 0039 001 (pagrabs) un 6415 005 0020 003 (attīrīšanas iekārtu ēka). Zemes vienības eksplikācija – 0,5158 ha krūmāji, 0,1336 ha zeme zem ēkām un 0,9705 ha citas zemes.

  Īpašuma sākuma cena 5600 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 560 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.11.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Flokši'', Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6486 005 0007, reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000575980, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 005 0137, 7,64 ha kopplatībā (7,5 ha lauksaimniecības zeme, 0,14 ha zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 30 000 EUR, izsoles solis 3000 EUR, drošības nauda 3000 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.11.00.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ruņģīši”, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6472 004 0339, reģistrēts Lažas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000716317, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0337, 5,28 ha kopplatībā (5,26 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,02 ha zeme zem ūdens).

  Īpašuma sākuma cena 30 500 EUR, izsoles solis 3000 EUR, drošības nauda 3050 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.10.45.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Skābbarības bedres”, Dunalkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6450 003 0186, reģistrēts Dunalkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000711416, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6450 003 0186, 0,88 ha kopplatībā (zem ūdens 0,08 ha, citas zemes 0,8 ha). Zemes vienība nav apbūvēta.

  Īpašuma sākuma cena 4400 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 440 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.10.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Raiņa iela 63-1, Durbe, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6427 900 0150, reģistrēts Durbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000109403 1, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no dzīvokļa 42,3 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 423/3610 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6427 002 0255 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6427 002 0255, 0,075 ha platībā.

  Īpašuma sākuma cena 1600 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 160 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

  Izsoles datums - 2023.gada 5.decembrī plkst.10.15.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.novembrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta