Datums 1. janvāris, 2023 – 31. decembris, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Dienvidkurzemes novads
Izstādes

Aicinām iepazīties ar aktuālākajām izstādēm Dienvidkurzemes novadā!

 • No 4. decembra Priekules kultūras namā Agneses Razmas Ziemassvētku kartīšu kolekcija – izstāde.
 • No 5. līdz 9. decembrim Vērgalē “Ziemassvētku brīnumu lāde”. Iespēja iegādāties un pašam gatavot dāvanas. Sīkāka informācija www.facebook.com/vergalespagasts
 • No 4. līdz 31.decembrim Apriķu muzejā Cīravas adītāju rakstaino cimdu izstāde “Adi. Radi. Rādi”.
 • Līdz 9. decembrim Z. Mauriņas piemiņas istabās Virgas audēju kopas 20 gadu jubilejas izstāde.
 • Līdz 10. decembrim Nīcas kultūras nama Baltajā zālē tekstilminiatūru izstāde veltīta Robertam Mūkam 100 “Izstāde ir realitāte”.
 • No 10. līdz 19. decembrim Dienvidkurzemes novada bibliotēkā (Grobiņa) izstāde veltīta Edgaram Liepiņam – 95 “…mums visiem šobrīd ļoti vajadzīga ticība brīnumam”.
 • No 13. decembra Z. Mauriņas piemiņas istabās tekstilmākslinieces Ingrīdas Sūnas darbu izstāde veltīta Zentas Mauriņas 126. jubilejā.
 • Līdz 15. decembrim Lieģu kultūras nama 2. st. zālē Gintas Stavrovskas darbu izstāde “Jūra, pļavas, dārzi”.
 • No 15. līdz 21. decembrim Dienvidkurzemes novada bibliotēka (Grobiņa) izstāde veltīta rakstniekam un scenāristam Andrim Kolbergam – 85 “Detektīvžandra maestro”.
 • No 22. līdz 31. decembrim Dienvidkurzemes novada bibliotēkā (Grobiņa) tematiskā izstāde “Lai priecīgi Ziemassvētki, lai bagāts Jaunais gads”.
 • Līdz 30. decembrim Bārtas kultūras namā 2. st. Lilitas Bauģes tekstīliju izstāde “Nospiedums”.
 • Līdz 30. decembrim Aizputes novadpētniecības muzejā TLMS “Kursa” tekstilizstāde “Silti un koši Dienvidkurzemē”.
 • Līdz 30. decembrim Bunkas filiālbibliotēkā Dainas Fominas darbu izstāde “3D interjerā”.
 • Līdz 30. decembrim Pāvilostas novadpētniecības muzejā fotostudijas “Fotasts” līdzdibinātāja Gunāra Kopštāla izstāde “Liepājas vējos”.
 • Līdz 30. decembrim  Pāvilostas pilsētas filiālbibliotēkā Anitras Zinčenko  gleznu izstāde “Mirklis divatā ar otu”.
 • Līdz 30. decembrim Vērgales pagasta muzeja izstāžu zālē Vladimira Segliņa akvareļu izstāde “Sev par prieku”.
 • Līdz 31. decembrim Aizputes pilsētas filiālbibliotēkā Jāņa Rudzīša fotoizstāde “Nadežda”.
 • Līdz 31. decembrim Otaņķu pagasta filālbibliotēkā Māras Milleres gleznu izstāde “Dabas skaistums”.
 • Līdz 31. decembrim Aizputes pilsētas filiālbibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Agneses Rudzītes un Terēzes Marijas Miltiņas Mākslas izstāde “Kaķis skurstenī”.