Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  28.09.2022.
  2022.gada 28.septembrī Dienvidkurzemes novada pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par EJZF projekta „Veikt ceļa “Zivju kūpinātava – mols” asfaltēšanu un autostāvvietas pārbūvi…
  15.08.2022.
  Dienvidkurzemes izglītības iestādes projekta galvenās aktivitātes: komunikācijas izveide piecās izglītības iestāžu pašpārvaldēs un izglītojamo starpā, organizējot dažādas aktivitātes pašpārvaldes telpās un ārpus izglītības iestādēm. Kopējais…
  08.06.2022.
    Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. Kopējās projekta izmaksas: 981 750 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 834 490 EUR. Projekta īstenošanas…
  01.05.2022.
     Valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" nacionālas nozīmes projekts Nr. 6-1/22/48 "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana". Projekta vadošais partneris un iesniedzējs – Latvijas…
  24.03.2022.
  Projekta mērķis: palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions. Projekta vadītāja…
  03.06.2021.
  Projekta galvenais mērķis: ceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra” un tā piegulošā stāvlaukuma pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi piekrastes objektiem Bernātu ciemā. Kopējās projekta izmaksas: 355 972,78 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas…
  24.01.2021.
      2021. gada 21. maijā tika  saņemts lēmums no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par EJZF projekta „Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības uzlabošana Grobiņas novada, Medzes pagastā…
  22.09.2020.
  Dienvidkurzemes novada dome turpina realizēt  Vaiņodes novada domes aizsākto projektu “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz…
  26.05.2017.
  Projekta mērķis: īstenojot vietējā mēroga preventīvus un izglītojošus pasākumus, uzlabot veselību un slimību profilaksi Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem, īpašu uzsvaru liekot uz teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem…
  20.03.2017.
  Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”…