No 1. – 5. jūnijam jau trešo reizi norisināsies Starpnozaru mākslas grupas SERDE rīkotā “Novadpētniecības skola”, kas ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu Aizputē notiek kopš 2020. gada. Arī šogad iecerēts turpināt aizsākto praksi – piecu dienu programmā organizējot kvalitatīvam novadpētniecības darbam saistošas lekcijas un dalībniekus iesaistot mutvārdu liecību dokumentēšanas darbos jeb lauka pētījumā.

Praktiskais nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs ar intervijām un interviju transkripciju šogad arī tiks saistīts ar kulināro mantojumu, konkrētāk – Kurzemei raksturīgo ēdienu gatavošanas tradīciju. “Novadpētniecības skolas” laikā noskaidros tradicionālo ēdienu pagatavošanas paņēmienus, receptes un to pārmantošanu no paaudzes paaudzē, kā arī ēdienu nozīmi svētkos un ikdienā. Intervijās iegūto materiālu izmantos nākamajā SERDES tradīciju burtnīcā par kulināro mantojumu, ēdienu stāstiem un saimnieču prasmēm.

Piesakies šeit līdz 18. maijam - https://forms.gle/zs1TcSkuQKonLNZ99

Novadpētniecības skolas 2022 programmā:

1.06.

13.00 - 14.00 Iepazīšanās, ievadlekcija par SERDES pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā un popularizēšanā, iepriekšējo Novadpētniecības skolu veikumu (Signe Pucena, Starpnozaru mākslas grupa SERDE)

14.00 - 15.00 Ieskats nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā un novadpētniecības skolas lauka pētījuma veikšanā (Ieva Vītola, Starpnozaru mākslas grupa SERDE, Latvijas Kultūras akadēmija)

15.20 - 16.20 Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts - tajā iekļautās nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, jaunu pieteikumu pieņemšana un izvērtēšana (Gita Lancere, Latvijas Nacionālais kultūras centrs)

18.00 - novadpētnieciska ekskursija pa Aizputi

2.06.

10.00 - 12.30 Lekcija – seminārs “No savāktā materiāla līdz Folkloras krātuves arhīvam”; kā arī kulinārā mantojuma piemēri un praktiski padomi garamantu vācējiem par savu vākumu nodošanu Latviešu folkloras krātuvei (Una Smilgaine un Elvīra Žvarte, LU LFMI Latviešu folkloras krātuve)

13.30 - 16.00 Darbnīca “Kā mantojumu var izmantot vietas zīmolā? Stāsti un vizualizācija” (Lolita Ozoliņa, Latvijas Kultūras akadēmija)

3.-5.06.

10.00 - 18.00 Kulinārā mantojuma dokumentēšanas darbs – intervijas Dienvidkurzemes novadā, interviju apstrāde, transkribēšana

Vairāk informācijas: Signe Pucena, smg.serde@gmail.com, +371 29817180

Pasākumu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds