• Dzīvojamā fonda apsaimniekošana;
  • neapdzīvojamo telpu noma;
  • pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām (zāles pļaušana, ēku iekšējo un ārējo remontdarbu veikšana);
  • ūdensapgāde;
  • notekūdeņu attīrīšana;
  • siltumapgāde.