Gaida Zvirbule (komisijas priekšsēdētāja) - +371 20119416dzivoklu.komisija@dkn.lv

Vineta Eglīte

Venija Germane

Jānis Cipriķis

Māris Ķēde

Aigars Veiss

Agija Kaunese

Antra Gāliņa