1. Ja jums nepieciešams nosūtīt iesniegumu (lūgumu, priekšlikumu, jautājumu u.c.) Dienvidkurzemes novada pašvaldībai, šajā sadaļā atradīsiet iesnieguma veidlapu (meklēt zemāk), ko nepieciešams lejupielādēt, lai sagatavotu iesniegšanai jums ērtākajā veidā: 
  • klātienē Dienvidkurzemes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros un pilsētu/pagastu pārvaldēs, nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu;
  • elektroniski e-pastā - pasts@dkn.lv;
  • pa pastu - Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430.

Iesniedzot dokumentus e-pastā, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  1. Pakalpojuma apstrāde

Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanā.
Atkarībā no situācijas tiek sagatavota atbilde vai lēmuma projekts. Atbildes projekts tiek iesniegts parakstīšanai, bet lēmuma projekts tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.

  1. Pakalpojuma saņemšana

Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.