Guntis Brūders (komisijas priekšsēdētājs) - +371 26262287guntis.bruders@dkn.lv 

Aiva Kasparoviča

Modrīte Vīksniņa

Nadežda Ceriņa