Izsoles datums Nekustamais īpašums Kadastra apzīmējums Sastāvs Platība Izsolītā nomas maksa, EUR (bez PVN) Izsoles uzvarētājs Piezīmes
01.11.2022 Pils gatve 4-4, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads 64 680 030 061 nedzīvojamas telpas 13,7 m2 7,45 EUR mēnesī  fiziska persona  
01.11.2022 “Gaismas”-6, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads 64 480 050 085 nedzīvojamas telpas 29,2 m2 25,36 EUR mēnesī SIA “Ely”, reģ.Nr.40203336772  
01.11.2022 “Bunkas kultūras nams”-35, Bunka, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads 64460050233 nedzīvojamas telpas 14,3 m2     izsole atzīta par nenotikušu
01.11.2022 Skolas iela 21-35, Kalvene, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads 64660050249 nedzīvojamas telpas 21,2 m2 18,56 EUR mēnesī fiziska persona  
01.11.2022 “Virgas muiža”, Virga,
Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads
64980010241 zemes vienība 4,7 ha 136,00 EUR par 1 ha gadā ZS ”Zelmeņi-1”,
reģ.Nr.42101012158
 
01.11.2022 “Annas”, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, 64820020012 zemes vienība 3,0 ha 148,00 EUR par 1 ha gadā ZS ”Zelmeņi-1”,
reģ.Nr.42101012158
 
01.11.2022 “Zvaigžņi”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads 64640040126 zemes vienība 2,2 ha 280,00 EUR par 1 ha gadā fiziska persona  
01.11.2022 “Dižāboli”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads 64640040151 zemes vienība 1,3 ha 286,00 EUR par 1 ha gadā fiziska persona  
01.11.2022 “Vīksniņas”, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads 64760020037 zemes vienība 12,76 ha 20,10 EUR par 1 ha gadā Mednieku klubs “Grīzupe”, reģ.Nr.40008038172  
01.11.2022 “Ilmāja”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads 64940040083 zemes vienība 19,60 ha 25,10 EUR par 1 ha gadā Mednieku klubs Dzērve, reģ.Nr.40008157795  
01.11.2022 “Krūmiņi”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads 64940040053 zemes vienība 11,52 ha+7,60 ha 35,10 EUR par 1 ha gadā Mednieku klubs Dzērve, reģ.Nr.40008157795  
15.11.2022 Jāņa iela 12, Aizpute, Dienvidkurzemes novads 64 050 070 032 002 nedzīvojamā ēkā (šķūnis) ēka 88 m2
zeme 344 m2
115,60 EUR gadā fiziska persona  
15.11.2022 “Dzelzceļa stacija Vaiņode” Nr.3, Nr.4, Nr.5, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads 64 920 060 959 001 000 nedzīvojamas telpas 28,9m2 0,33 EUR par 1m2 mēnesī fiziska persona  
15.11.2022 “Dzelzceļa stacija Vaiņode” Nr.6 Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads 64 920 060 959 001 000 nedzīvojamas telpas 8,6m2 0,33 EUR par 1m2 mēnesī fiziska persona  
15.11.2022 “Starpnieki RZ”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads 64640010150 zemes vienība 1,9733 ha 80,00 EUR par 1 ha gadā fiziska persona  
11.08.2022. ''Dzelzceļa stacija Vaiņode'', Brīvības iela 2A, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov. 6492 006 0959 001 002  Nedzīvojamās telpas uzņēmējdarbības attīstībai projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” (Nr.3.3.1.0/18/I/008) ietvaros) 161,5 m2 0,33 EUR par  m2  SIA “Elira-K” reģ.nr. 42103082499 Noma