Veselība

 

Katru gadu 28. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules darba drošības un veselības diena.   

20230426_pasaules_darba_drosibas_diena

Pasaules darba drošības un veselības dienu atzīmē, lai novērstu arodslimības un nelaimes gadījumus darbā visā pasaulē. Šīs tematiskās dienas mērķis ir veicināt izpratni par darba drošības jautājumiem un to, kā veselības veicināšana var palīdzēt samazināt ar darbu saistīto veselības traucējumu un traumu skaitu. 

Aicinām pašvaldībā atzīmēt Pasaules darba drošības un veselības dienu, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra speciālistu izstrādātos materiālus veselīgu paradumu veicināšanai darba vietā: 

 Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-materiali.     

📌 Materiālus, pie kuriem ir atzīme "Pieejams drukātā formātā", iespējams saņemt bez maksas drukātā veidā, iepriekš aizpildot un nosūtot uz e-pastu: infomateriali@spkc.gov.lv pasūtījuma veidlapu. Pasūtītajiem materiāliem pakaļ jādodas uz Slimību profilakses un kontroles centru Rīgā, Duntes ielā 22, k-5, darba dienās no plkst. 9.00–16.30, iepriekš obligāti vienojoties ar SPKC par konkrētu saņemšanas dienu un laiku (lūgums sagaidīt SPKC apstiprinājumu laikam un datumam). 

Ceram, ka šie materiāli palīdzēs veicināt iedzīvotājos izpratni par veselīgu paradumu veidošanu darba vietās un mudinās tos ieviest savā ikdienā ceļā uz veselīgāku dzīvesveidu!  

 

Ar cieņu 

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija