Sēru diena
Karogs sēru nofromējumā

Saeima 7. aprīlī pieņēma likumu, kas šogad 9. maiju noteic par Krievijas agresijā pret Ukrainu cietušo un bojāgājušo upuru piemiņas dienu. Latvijas valsts karogs šajā dienā plīvos sēru noformējumā.

9. maijs par piemiņas dienu noteikts visā Latvijas teritorijā, lai šajā dienā godinātu pret Ukrainu uzsāktās Krievijas Federācijas militārās agresijas rezultātā cietušos un bojāgājušos Ukrainas civiliedzīvotājus un bruņoto spēku militārpersonas.

Likums noteic, ka piemiņas dienā pie valsts un pašvaldību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto Latvijas valsts karogu sēru noformējumā. Tāpat šajā dienā Rīgas pils Svētā gara tornī, pie Latvijas Valsts prezidenta rezidences, Saeimas nama un Ministru kabineta ēkas līdzās Latvijas valsts karogam sēru noformējumā novieto Ukrainas karogu.

Noteikts, ka šogad 9. maijā netiek rīkoti publiski izklaides un svētku pasākumi un pašvaldības neizsniedz atļaujas pasākumu rīkošanai to administratīvajās teritorijās. Iepriekš izsniegtās atļaujas par pasākumu rīkošanu šajā dienā pašvaldības anulē, savukārt atļaut var tādas sapulces, gājienus vai piketus, kuru mērķis saistīts ar bojāgājušo Ukrainas iedzīvotāju piemiņas godināšanu.

Tāpat likums noteic, ka šogad 9. un 10. maijā aizliegta pirotehnisko līdzekļu izmantošana.

Likums pieņemts, lai vērstu Latvijas sabiedrības uzmanību uz Krievijas Federācijas uzsākto militāro agresiju Ukrainas teritorijā un solidarizētos ar Ukrainas tautu cīņā par Ukrainas valsts suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti.

Likums būs spēkā līdz šā gada 11. maijam.

Sēru noformējums var būt divos veidos – Latvijas karogu nolaiž pusmastā vai pie karoga pieliek melnu lenti. Abi veidi nesavienojas.