Peldvieta

Lai veicinātu skolēnu izpratni par drošas peldvietas pamatprincipiem un rosinātu skolēnus un viņu vecākus/aizbildņus izvērtēt drošības apstākļus skolēna izvēlētā peldvietā, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina vispārējās izglītības iestāžu 3.–6.klašu skolēnus piedalīties konkursā "Vai mana peldvieta ir droša?".  

Lai piedalītos konkursā:   

  • Katram Konkursa dalībniekam kopā ar vecākiem/aizbildņiem jādodas uz skolēna izvēlētu peldvietu.
  • Katram Konkursa dalībniekam jāizvērtē izvēlētā peldvieta, izmantojot sagatavoto peldvietas novērtēšanas anketu. Pēc peldvietas novērtēšanas anketas aizpildīšanas brīvā teksta formā latviešu valodā jāapraksta secinājumi par peldvietas drošību un jāsniedz priekšlikumi, kā uzlabot situāciju peldvietā (līdz 150 vārdiem). 
  • Izvēlētajai peldvietai jāizdomā radošs nosaukums. 
  • Izvēlētā peldvieta jānofotografē pēc iespējas augstākā kvalitātē un bilde jāiesniedz .jpg, .png vai .pdf formātā. 
  • Aizpildīta peldvietas novērtēšanas anketa, fotogrāfija/-as un papildinformācija (konkursa dalībnieka vārds, uzvārds, skolas nosaukums un klase, dzīvesvietas/izglītības iestādes adrese, saziņas e-pasta adrese) jānosūta uz e-pasta adresi konkurss@spkc.gov.lv līdz 14. jūlija plkst. 23.59.   

Kāpēc piedalīties konkursā? 

  • Konkursa dalībniekiem būs lieliska iespēja pilnveidot zināšanas par drošas peldvietas pamatprincipiem. 
  • 5 labākie radošo darbu autori no 3.–4. un 5.–6.klašu grupas iegūs praktiskas un lieliskas individuālās balvas. 
  • Katrs konkursa dalībnieks iegūs pateicības rakstu elektroniskā formātā. 

Iedvesmai un zināšanu pilnveidei aicinām iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra izstrādāto animācijas video "Esi ūdensdrošs" un 360 virtuālo video tūri par drošību pie un uz ūdens. Lai veiksmīgāk izvērtētu riskus peldvietā, aicinām aizpildīt Starptautiskās ūdens drošības dienas ietvaros izveidotās darba lapas.  

Pielikumi:

Jautājumu gadījumā sazināties e - pastā: konkurss@spkc.gov.lv

Peldvieta

Informāciju sagatavoja:

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija