Izglītība Izglītības stratēģija
Izglītības stratēģija

Dienvidkurzemes novada izglītības nozares attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam izstrādāta:

  • novērtējot izglītības lomu reģionālajā un katra novada attīstībā;
  • ņemot vērā nacionālā līmenī definētās prioritātes izglītības nozarē un Izglītības likumā noteikto, ka pašvaldība ir atbildīga par izglītības attīstības stratēģijas izstrādi, kā arī sniedz atbalstu izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai, apkopo un analizē informāciju par izglītības (izņemot augstāko izglītību) kvalitāti savā teritorijā;
  • ar mērķi nodrošināt efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības attīstību Dienvidkurzemes novadā.

Dienvidkurzemes novada izglītības nozares attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam skatāma ŠEIT.

Priekšlikumus aicinām iesniegt divu nedēļu laikā no Dienvidkurzemes novada Izglītības stratēģijas publicēšanas dienas (14.03.-27.03.):