Projekta aktualitāte

Ieguldijums Tava nakotne

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) aicina  pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņus un  1.-4. klašu skolēnus un viņu vecākus piedalīties finanšu pratības konkursos "Mana vārdnīciņa" un 5.- 9.klašu skolēnu komandas sacerēt un ilustrēt pasakas konkursam "Biznesa pasakas". Darbu iesniegšanas termiņš konkursos ir 25.marts, 2021.

Mana vārdnīciņa

JA Latvia sadarbībā ar Latvijas Banku aicina pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņus un skolēnus no 1.- 4. klasei izveidot savu ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu konkursā “Mana vārdnīciņa”. Kopā ar skolotāju, vecākiem un vecvecākiem skolēni saviem vārdiem skaidro sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos jēdzienus, izveidojot tos vārdnīcas formā.

Skaidrojamie ekonomiskie jēdzieni pa klašu grupām:
Skolēns skaidro, vecāki skaidro, vecvecāki skaidro 
(ar piemēriem un zīmējumiem visus jēdzienus atbilstoši savai klašu grupai)

TABULA AR SKAIDROJAMIEM EKONOMISKIEM JĒDZIENIEM PA KLAŠU GRUPĀM UN SĪKĀKS INFO PIEEJAMS: https://jalatvia.lv/bnews/global/874

Darbu izveido vārdnīcas formā. Vārdnīciņas apraksta daļu kopumā veido ne lielāku kā divas A4 lapas (skaidrojums un piemēri), var pievienot arī ilustrācijas neierobežotā tehnikā.
Darbu iesniegšana līdz 25.martam, 2021

"Biznesa pasakas ar laimīgām beigām"

JA Latvia sadarbībā ar PEPCO aicina 5.- 9. klašu skolēnus sacerēt pasakas par ekonomikas un uzņēmējdarbības tēmām. Skolēns vai skolēnu komanda (3 skolēni) izveido Biznesa pasaku ar laimīgām beigām. Pasaku vērtēšanā piedalās žūrija, kas vērtē finansiāli drosmīgākās, kā arī uz jaunām idejām vērstās pasakas. Būtisks ir arī pasakas vizuālais noformējums. Biznesa pasakas saturu iesniedz elektroniski un papīra formātā.

Finanšu pratība ir zināšanu apguves procesā iegūtu spēju izprast ar naudu saistītus jautājumus, pārvaldīt ienākumus un izdevumus, ieguldījumus un saistības, tā ir prasme un gudrība nopelnīt naudu – atrast labu darbu, vai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību..

Maksimālais darba apjoms divas A4 lapas, kā arī var veidot ilustrācijas, skolotāju vai vietējā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pasaku lasījumus vai citādi bagātināt savu pasaku. Pasaku jāiesniedz elektroniskā un papīra formātā.

Elektroniski skolas iesniedz visus darbus, bet papīra formātā ne vairāk kā  20 radošākos, vizuāli un saturiski noformētos darbus, kuri skolas mēroga izstādē ir izpelnījušies atzinību.

Darbu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 25.martam.

Pasaku iesūta elektroniski JA Latvia norādītajā saitē: http://upload.jal.lv/?id=401.