kultūra Muzeji Vēsture
Grāmata

Kopš 2021. gada, realizējot trīs Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansētus projektus, aizvadītā gada nogalē Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapā ir publiskota vēsturiskā “Aizputes pilsētas grāmata” (vāciski: Hasenpother Stadtbuch) un tās tulkojums latviešu valodā.

“Aizputes pilsētas grāmata” ir papīra lapu sējums greznā ādas iesējumā, uz kura iespiestais gada skaitlis 1566, kas, visticamāk, ir grāmatas rakstīšanas sākuma gads. Grāmatā iekļauti dokumentu noraksti un ziņas par notikumiem Aizputes pilsētā, kas aptver laiku no 1378. līdz 1910. gadam.

Grāmata

Vēsturiskās grāmatas tekstu atšifrēšanu un tulkošanu no latīņu, viduslejasvācu un vācu valodām, kā arī tulkojuma un tā paskaidrojošo tekstu  sagatavošanu publicēšanai muzeja uzdevumā veica vēstures maģistrs Agris Dzenis ar VKKF piešķirtajām  stipendijām, bet grāmatas virtuālo versiju, kas nodrošina tās pieejamību neierobežotam interesentu lokam, ar VKKF piešķirto finansējumu izveidoja Mārtiņš un Kristaps Uztici.

Grāmatas manuskripta oriģināls glabājas Herdera institūtā Marburgā, Vācijā, bet tās digitālo kopiju ar tiesībām to tulkot un publicēt institūts ir piešķīris Aizputes novadpētniecības muzejam.

Grāmata

Lai būtu iespējams labāk izprast grāmatā minētās un aprakstītās vēsturiskās personas, parādības, kā arī tās vēsturisko kontekstu, līdztekus publicēts arī A. Dzeņa sagatavotais pilsētas vēstures pārskats par laika periodu, kurā radīti šīs grāmatas ieraksti.

“Aizputes pilsētas grāmata” digitāla versija apskatāma www.aizputesmuzejs.lv