kultūra Muzejs Svētki
Muzejs

1993. gada 6. aprīlī Aizputes pilsētas Tautas deputātu padomes Aizputes valde pieņēma lēmumu atjaunot un izveidot Aizputes novadpētniecības muzeju pašvaldības muzeja statusā, un sadarbībā ar pilsētas vēstures entuziastiem, tika uzsākta krājuma veidošana un iekārtota novadpētniecības ekspozīcija.

Muzeja izveidošanas virzītāja bija deputāte Dzintra Smiltiņa, kura tolaik turēja rūpi par pilsētas kultūras jomu. Par jaunizveidotā muzeja vadītāju kļuva Aizputes pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Dina Kopštāle un sākotnēji muzeja telpas atradās Kuldīgas ielā 10, kur arī tapa pirmā novadpētniecības ekspozīcija.

Kad 1999. gadā muzejam deleģēja arī Aizputes tūrisma informācijas centra funkcijas, tad novadpētniecības muzejs pārcēlās uz jaunām un plašākām telpām – Jaunās pilsmuižas kungu nama 2. stāvā, kuras atbrīvojās pēc Aizputes vidusskolas audzēkņu internāta slēgšanas, bet par muzeja un tūrisma centra vadītāju kļuva Jolanta Berga.

Vienlaikus ar muzeja toreizējo 731 lielo krājuma uzskaites un sistematizācijas darbu, norisinājās arī plašo telpu remontdarbi un muzeja pastāvīgo ekspozīciju iekārtošana. Darbi raiti ritēja uz priekšu un 2001. gada vasarā oficiāli atklāja pirmās četras ekspozīcijas, bet jau pēc gada, kā pirmais toreizējās Liepājas rajona pašvaldības muzejs, tas izgāja akreditācijas procesu, iegūstot akreditēta muzeja statusu.

Savas pastāvēšanas un rosīgā darba 30. gadskārtu muzeja darbinieki sagaida ar gana darījuma sajūtu, kas izteikta skaitļos: 15036 vienību liels muzeja krājums, 854 m2 telpu platība, 8 pastāvīgās ekspozīcijas, kurās uzsākts to modernizācijas process, divas virtuālās ekspozīcijas muzeja mājas lapā, regulāras izstādes muzeja izstāžu zālē, izdotas divas grāmatas par pilsētas vēsturi un realizēti 46 projekti, kā arī aizvadītā gada nogalē Aizputes muzejs atkal kā pirmais, šoreiz jau Dienvidkurzemes novada sastāvā, jau piekto reizi veiksmīgi iziets akreditācijas process un saņemts atzinums, ka muzejs turpina darboties Latvijas valstiski akreditēto muzeju saimē nākamos piecus gadus.

Īpašs gandarījums ir par 2015. gadā realizēto Eiropas Lauksaimniecības fondam aktivitātē “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” iesniegto projektu, jo tā laikā rekonstruēta daļa no ēkas pagrabstāva telpām, kur iekārtota muzeja pastāvīgā ekspozīcija “Senās lauku amata prasmes”, bet Saimes istabā izvērstas rosīgas muzejpedagoģiskās un mūžizglītības aktivitātes dažādu vecumu muzeja apmeklētāju auditorijām.

“Trīs dekāžu darbības gados paveiktais ir apliecinājums tam, ka muzejs ir lieliska vieta, kurā dzīvo un piepildās arī visneticamākie sapņi, tādēļ ar dažādām aktivitātēm cenšamies lauzt sabiedrībā iesīkstējušus stereotipus par muzeju kā vietu, kurā “apstājies laiks”. Mūsu darba pamatā allaž ir bijusi vēlme būt par lielisku Aizputes pilsētas vizītkarti – vietu, par kuru mūsu apmeklētāji teiktu: “Te es noteikti atkal vēlos atgriezties!”” stāsta Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga.

Iepazīsti Aizputes novadpētniecības muzeju gan klātienē, gan muzeja mājas lapā www.aizputesmuzejs.lv

UZZIŅAI

 • Aizputes Pilsētas valdes lēmums par Aizputes muzeja izveidošanu  pieņemts 1936. gada 6. aprīlī, taču muzeja atklāšana notika 7 ar pusi mēnešus vēlāk – 21. novembrī. Muzejs tolaik atradās 3 nelielās telpās pilsētas valdes ēkas 2. stāvā Atmodas ielā 19. Muzeja vadītājs –gleznotājs un skolotājs Jānis Audriņš;
 • Muzejam paplašinoties, tas 1938./1939. gadā pārceļas uz jaunu mājvietu - Livonijas Ordeņpils astoņām telpām pils Dienvidu spārnā;
 • 1944. gadā muzejs tiek slēgts (J. Audriņš ar ģimeni devās emigrācijā uz Vāciju un pēcāk uz Ņujorku, ASV.) Muzeja eksponāti nonāk Kuldīgas muzejā;
 • Muzejs tiek atvērts 1949. gadā Aizputes Livonijas ordeņa pilī. Tā veidotājs gleznotājs Kārlis Baldonis no Kalvenes;
 • 1950. gadā par muzeja direktoru kļūst Voldemārs Bloks;
 • 1951. gada rudenī muzeja vadību pārņem Lilija Pozileka;
 • 1952. gada 5. novembrī muzejs tiek slēgts ar Aizputes rajona DDP Izpildkomitejas  lēmumu Nr. 353. Muzeja vadītāja Kiršentāle.
 • 1954. gadā muzeja darbība atjaunota. To vada E. Rēdlihs;
 • 1955. gada 7. jūnijā  muzeju slēdz ar Aizputes rajona DDP IK. lēmumu Nr. 101. Muzeja savāktie eksponāti tiek nodoti glabāšanā Kuldīgas un Liepājas muzejiem;
 • No 1975. gadā 22. jūlija muzejs atsāk savu darbību Liepājas rajona Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības paspārnē sabiedriskā muzeja statusā Livonijas Ordeņpilī . Darbojas līdz 1989. gadam. Muzeja vadītājs – Henrihs Bethers.
 • 1993. gada 6. aprīlī tiek izveidots Aizputes novadpētniecības muzejs pašvaldības muzeja statusā.

Informāciju sagatavojusi:
Ilze Elbere,
Dienvidkurzemes novada
sabiedrisko attiecību speciāliste
t.: +371 25951515
e-pasts: ilze.elbere@dkn.lv