Izglītība Projekta aktualitāte
Aizputes skolēni viesojas pieredzes apmaiņā Valmierā

13. un 14. oktobrī četrpadsmit Aizputes vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes “Nagla” jaunieši un skolotāja Ilze Jonase, projekta “Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana” ietvaros, devās pieredzes apmaiņas un sadraudzības braucienā uz Valmieras 5. vidusskolu.

Aizputes skolēni viesojas pieredzes apmaiņā Valmierā

Valmieras 5. vidusskolas līdzpārvaldes skolēni un skolotāja Daila Ranše laipni sagaidīja viesus un pēc iepazīšanās parādīja Aizputes vidusskolas pārstāvjiem Valmieru no sava skatu punkta. Vakarpusē tika izspēlētas  “Ledus laušanas spēles” un viktorīnu spēle “Paņem 100 konfektes, ja vari…”, tad sekoja karaoke un dejas ritmi, bet pirms tam vēl valmierieši pagatavoja viesiem gardas vakariņas -  makaronus Boloņas mērcē.

Otrā rīta Aizputes vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji izstaigāja un apskatīja Valmieras 5. vidusskolas telpas un klases. Tā kā skolā viens no mācību virzieniem ir policijas un valsts aizsardzības mācības, tad skolā ir izveidota arī atbilstoša klase un vieta ceļu satiksmes un  drošības apguvei, kā arī situāciju simulācijai.

Aizputes skolēni viesojas pieredzes apmaiņā Valmierā

Mājupceļā no Valmieras tika apskatīta arī Sigulda un turienes skaistās rudens ainavas,  izbraucot rodeļu trasi un vērojot Siguldu no panorāmas rata.

Kā saka skolotāja, skolēnu līdzpārvaldes atbalsta persona Ilze Jonase “Sadraudzības brauciens ir sevi attaisnojis, tāpēc, ka  skolēniem tas ļoti patika. Bija iespēja satikties ar saviem vienaudžiem, nodibināt jaunus kontaktus, dalīties pieredzē, sadraudzēties un gūt pašiem jaunu pieredzi.”

Aizputes skolēni viesojas pieredzes apmaiņā Valmierā

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.