Tikšanās ar uzņēmējiem

Pirmā no kopumā četrām plānotajām tikšanās reizēm, uz kuru Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” speciālisti aicināja mūsu novada tūrisma jomas uzņēmējus un citus interesentus, notika 25. janvārī. Tā norisinājās Nīcas kultūras namā ar praktiskām sarunām par dabas aizsardzību, Latvijas Robežsardzes aktualitātēm ārvalstu nakšņotāju jautājumā, Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas un komunālās pārvaldes darba jomām.

Ņemot vērā, ka Dienvidkurzemes novads ir bagāts ar dažāda veida aizsargājamām dabas teritorijām, uz sarunu bija aicināta Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktori Daci Sāmīti. Viņa ieviesa skaidrību par Dabas aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem. Ar tiem ikviens interesents var iepazīties mājaslapā: https://www.likumi.lv/.

Viens no pirmajiem likumiem, kas nosaka normas Latvijas piekrastē ir  “Aizsargjoslu likums”. Galvenā uzraugošā iestāde par normu ievērošanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla ir Valsts vides dienests. D. Sāmīte skaidroja dažādas situācijas, kas saistītas ar tūrisma infrastruktūras izveides saskaņošanu un publisko pasākumu organizēšanu aizsargājamās dabas teritorijās. Atgādināja arī par publisko pasākumu saskaņošanu pašvaldībā, atsaucoties uz “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu”. Publisko pasākumu saskaņošanas veidlapa atrodama: https://www.dkn.lv/lv/citas-iesniegumu-veidlapas.

Protams, dzīvē neiztikt bez dažādiem pārkāpumiem, kas apdraud dabas daudzveidības saglabāšanu, un katra cilvēka iesaiste pārkāpumu novēršanā ir nozīmīga. Atbildot uz tikšanās apmeklētāju jautājumu par brīvprātīgu iesaisti dabas aizsargāšanā, uzzinājām, ka ikvienam ir iespēja kļūt par sabiedrisko inspektoru, apmeklējot apmācību kursu un nokārtojot eksāmenu Valsts vides dienestā. Ja kāds ir liecinieks pārkāpumiem dabas aizsardzības jomā, par to ir iespēja ziņot vietnē VIDES SOS un informēt Dabas aizsardzības pārvaldi rakstot uz e-pastu: kurzeme@daba.gov.lv vai steidzamos gadījumos sazinoties ar Latvijas Valsts policiju.

Valsts robežsardzes pārstāvis informēja naktsmītņu saimniekus par ārvalstu viesu deklarēšanas nepieciešamību, ko nosaka Tūrisma likuma 11. panta septītā daļa – Ministru kabineta noteikumi Nr.226 “Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību.”

Uzņēmējiem ne mazāks svarīga bija arī informācija par Pašvaldības policijas darbu un tās līdzšinējo pieredzi darbā vasaras sezonā. Atbildot uz apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem, tika izskaidrots par policijas dežūru grafikiem. Nepieciešamības gadījumā jebkurā diennakts laikā iedzīvotājiem ir iespēja sazināties ar Pašvaldības policiju, zvanot +371 26625333. Savukārt, Komunālās pārvaldes Nīcas nodaļas vadītājs Aigars Veiss informēja par ceļu uzturēšanas darbu veikšanu un nodaļas darbu apjomiem.

Tikšanos kopumā apmeklēja vairāk kā 40 interesentu no Dienvidkurzemes novada.

Aicinām iepazīties ar turpmāko semināru tēmām un norises laikiem: http://www.dienvidkurzeme.travel/jaunumi/params/post/4212429/tiksanas-ar-uznemejiem