kultūra Muzejs
Muzejs

Šodien, 12. oktobrī, Aizputes novadpētniecības muzeju un tā darbiniekus sagaidīja kārtējā, nu jau piektā, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas akreditācijas komisijas vizīte.

Atbilstoši akreditācijas noteikumu prasībām, jau septembrī muzejs akreditācijas komisijai izvērtēšanai iesniedza apjomīgu dokumentu paketi, kas ietver pārskatu par muzeja paveikto krājuma, pētnieciskajā un komunikācijas darbā, laika periodā no 2017. – 2021. gadam, kā arī krājuma darba, komunikācijas darba un pētnieciskā darba politikas, kas iezīmē plānotos darbus un aktivitātes nākamajiem pieciem gadiem.

Komisija muzejā strādāja trīs cilvēku (Daina Ratniece, Gundega Dreiblate un Ginta Gerharde – Upeniece) sastāvā un izvērtēja muzeja krājuma komplektēšanas, uzskaites un saglabāšanas darbu, ekspozīciju izveides un pētniecisko darbu, kā arī muzejpedagoģisko un komunikācijas darbu ar sabiedrību. Šo akreditāciju muzejs sagaida ar vairāk kā 15000 vienību lielu krājumu un 16 realizētiem projektiem, kuriem finansējumu pēdējo piecu gadu laikā piešķīris Valsts kultūrkapitāla fonds.

Akreditācijas komisijas atzinums un norādījumi muzejam vienmēr ir ļoti svarīgi, jo tas ir profesionālās darbības un kompetences novērtējums. Muzeja akreditācijas procesa izvērtējums tiks paziņots pēc mēneša, taču par akreditācijas piešķiršanu lems Latvijas Muzeju Padomes decembra sēdē.

Akreditēta muzeja statusā Aizputes muzejs ir kopš 2002. gada, kad Aizputes novadpētniecības muzejs kā pirmais toreizējā Liepājas rajonā izgāja akreditācijas procesu.