SIA ''Aizputes nami''
Ūdens tarifi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZPUTES NAMI", vienotais reģistrācijas numurs LV42103002652, juridiskā adrese: Atmodas ielā 31, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  š.g. 30. novembrī izvērtēja un apstiprināja iesniegto projektu par tarifa  aprēķinu. Apstiprinātais tarifs sedz SIA “AIZPUTES NAMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

No 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim SIA “AIZPUTES NAMI” tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa):

    • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,37 EUR/m3;
    • kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,03 EUR/m3;

no 2025.gada 1.janvāra SIA “AIZPUTES NAMI” tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa):

    • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,37 EUR/m3;
    • kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,97 EUR/m3;

Tarifi tiks piemēroti Aizputes pilsētai, Kalvenes, Aizputes, Kazdangas, Lažas un Cīravas pagastiem, Dienvidkurzemes novadā.