Arheoloģija Pieminekļi Sadarbība
Arheologi

Augustā vienu nedēļu Grobiņas apkaimē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti un speciālisti prakses ietvaros veica arheoloģisko pieminekļu apzināšanu un uzmērīšanu.

Grobiņa no aizvēsturiskās senatnes viedokļa ir ārkārtīgi nozīmīga vieta – tā ir viena no agrākajām skandināvu un kuršu apmetnes vietām Latvijā. Grobiņas arheoloģiskais ansamblis – Grobiņas pilskalna (Skābarža kalns) un senpilsēta, Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, Priediena senkapi, Atkalnu, Smukumu un Porānu (Pūrānu) senkapi -  ir UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Kā pastāstīja prakses grupas vadītāji Uģis Urtāns un Elīna Guščika, kaut arī pētniecība ir ilggadējs projekts, tomēr aizvien trūkst informācijas par atsevišķu Grobiņas arheoloģiskā ansambļa objektu situāciju, piemēram, šogad pastiprināta uzmanība pievērsta arī Porānu (Pūrānu) skandināvu kapulauka uzkalniņu uzmērīšanai. Gala ziņojums būšot gatavs oktobrī.

Pagājušā gadsimta 20.-30.gados Porānos jau veikti arheoloģiskie izrakumi un uzskaitīti vairāk nekā 50 kapu uzkalniņi. Diemžēl gandrīz visi apbedījumi jau tad bijuši vairāk vai mazāk izpostīti. Apzināt kapu uzkalniņus krietni kavē ne vien blīvais apmežojums, bet arī divu pasaules karu militārais nospiedums – izraktie bunkuri un tranšejas. Tas būtiski apgrūtina arheoloģiskā materiāla analīzi un interpretāciju. Pēdējo gadu laikā iegūta informācija arī par vairākām līdz šim nezināmām iespējamām dzelzs laikmeta arheoloģiskām vietām Grobiņā un apkārtnē, kas varētu papildināt ainu par teritorijas apdzīvotību aizvēstures periodā, kā arī palīdzēt risināt neskaidro jautājumu par skandināvu un vietējo kuršu mijiedarbību šajā teritorijā dzelzs laikmetā.

Vēstures pētnieki aicina vietējos iedzīvotājus sadarboties iztrūkstošo vēstures posmu apzināšanā. Pateicoties augustā iesniegtajām ziņām, ir atklāti jauni bedrīšakmeņi, kas, iespējams, saistīti ar senajām kulta vietām. Ja Grobiņas apkaimē atrodat kādu senlietu vai vēlaties padalīties ar neparastu novērojumu vai nostāstu, lūgums sazināties ar Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes Kurzemes reģionālās nodaļas inspektoriem pa tālruni  63321955 vai rakstot: kurzeme@mantojums.lv.

 

Foto: Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studentiem prakse Grobiņas arheoloģiskajā ansamblī bija lieliska pieredze, pētot vēstures liecības dabā.