Apkures kompensācija
apkure
a

Līdz ar strauji pieaugušo energoresursu sadārdzinājumu valsts saskaņā ar “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu” gaidāmajā apkures sezonā mājsaimniecībām segs daļu no energoresursu cenu pieauguma.

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 

Pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. gada apkures sezonai Dienvidkurzemes novadā iedzīvotājus aicinām sākt no 1. oktobra elektroniski e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.lv.

Klātienē pieteikumus varēs iesniegt no 3. oktobra visos novada pilsētu un pagastu klientu apkalpošanas centros, pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās. 

Uzmanību: pabalsta izmaksa notiks tikai iedzīvotāju kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā!

Tuvojoties iesniegšanas termiņam, sekojiet aktuālajai informācijai!

Ja apkurei izmanto malku, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam un nav saglabāts maksājuma apliecinošs dokuments, pieteikums vienreizējas kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 2022. gada 30. novembrim.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
  • pašapliecinājums par attiecīgās apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Ja apkurei izmanto granulas, briketes vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
  • maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.

Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, pieteikuma noformēšanas termiņš ir līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
  • rēķins par elektroenerģiju *.

* Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50% apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Klātienē pieteikumus atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai varēs iesniegt no 3. oktobra visos novada pilsētu un pagastu klientu apkalpošanas centros un pagastu pārvaldēs.

Lai neveidotos garas atbalsta pieteicēju rindas klātienē, lūgums iespēju robežās pieteikumus iesniegt elektroniski. Ja tomēr ir nepieciešams atbalsts pieteikuma iesniegšanai, aicinām doties uz tuvāko pilsētu un pagastu klientu apkalpošanas centru un pagasta pārvaldi atbilstoši savai dzīvesvietai.

Ar pilnu likuma “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” redakciju ar integrētiem grozījumiem var iepazīties: www.likumi.lv.

Uzziņai!

+371 29110443 (TIKAI DIENVIDKURZEMES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM PAŠVALDĪBAS DARBA LAIKĀ) – tālrunis sīkākai informācijai par apkures sezonas izdevumu daļēju kompensāciju (darbosies no 3. oktobra).